Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíj

A Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíj adományozásának szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság évente egy alkalommal Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíjjal ismeri el azt a kiemelkedően teljesítő fiatal magyar geográfust, aki a díj átadását megelőző időszakban példaértékű publikációs teljesítményt mutatott.  

2. A díj olyan személynek adható (kizárólag 1 fő számára), aki a döntést (a jelölést) megelőző évben még nem töltötte be a 33. életévét, és a döntés (jelölés) időpontjában legalább második éve tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak.

3. A díj alapja minden esetben egy meghatározott, önálló (nem társszerzős) teljes egészében idegen nyelvű (világnyelven íródott) alkotás, amely a döntést (a jelölést) megelőző évben jelent meg nyomtatásban. Ez az alkotás lehet önálló szakkönyv, tudományos folyóiratban megjelent tanulmány, a jelölt által szerkesztett könyv, amennyiben a jelölt legalább a tartalom felében társszerzőként is feltüntetésre kerül. Az elbírálás során az alkotás minősége, a magyar földrajztudomány egészének szemszögéből értékelt jelentősége, a publikáció fórumának elismertsége veendő alapvetően figyelembe.

4. Az elismerő oklevélhez egyszeri alkalommal kifizetésre kerülő ösztöndíj jár.

5. Az ösztöndíjat kizárólag a Nívódíj alap kamatjaiból lehet fizetni, a tőkét díj kifizetésére felhasználni nem lehet. A tőkét a Társaság elkülönített számláján vagy alszámláján kell tartani, és úgy kell biztonságosan lekötni, hogy az a lehető legmagasabb kamatot termelje.

6. A kifizetésre kerülő ösztöndíj összege maximum az előző év során összegyűlt kamat összege lehet, ha ez nem éri el a mindenkori minimálbér felét, akkor abban az évben csak akkor lehet ösztöndíjat fizetni, ha címzett önkéntes felajánlás vagy adományozás révén a hiányzó különbözet pótolható. 

7. A díj odaítélésére a Választmány által kiküldött Érembizottság hivatott javaslatot tenni a beérkezett jelölések, valamint saját véleményalkotása alapján. A döntés joga a Választmányt illeti meg.

8. A díjazott személyére jelölést a Magyar Földrajzi Társaság bármely tagja – írásos indoklással – tehet, amelyben röviden bemutatja a jelölt szakmai életútját, publikációs, közéleti teljesítményét, továbbá mellékeli a díj alapját képező publikáció másolatát. A nívódíjra egyénileg is lehet pályázni, ebben az esetben a feltételeknek megfelelő pályázó önmagával és művével kapcsolatban állítja össze és nyújtja be a szükséges dokumentumokat. 

9. A díj átadására az évi vándorgyűlés keretében megtartott közgyűlésen, vagy az azt követő első választmányi ülésen kerül sor. A díjjal járó ösztöndíj kifizetésére a díjazást követő év januárjában kerül sor.

10. Az adományozás tényét és indoklását a Társaság folyóiratában nyilvánosságra kell hozni.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Tolnai Gábor Nándor 2019
Czirfusz Márton 2016
Gyuris Ferenc 2014
Varga György 2013
Pénzes János 2011
Jankó Ferenc 2010
Pirisi Gábor 2009
Novák Tibor 2007
Tóth Géza 2007
Sík András 2006
Sebe Krisztina 2005
Szabó Szilárd 2005
Telbisz Tamás 2004
Jakobi Ákos 2003

Felajánlók 2015.

NévFelajánlott összeg
Pénzes János 20 000 Ft

Felajánlók 2012.

NévFelajánlott összeg
Bora Gyula 100 000 Ft
Dojcsák Győző 1 000 000 Ft
Gyenizse Péter 50 000 Ft
Hágen András 5000 Ft
Kerényi Attila 72 000 Ft
Kozma Gábor 50 000 Ft
Papp-Váry Árpád 72 000 Ft
Probáld Ferenc 75 600 Ft
Szabó József 72 000 Ft
Zentai László 50 000 Ft