A Magyar Földrajzi Társaság Választmánya

Név Választás éve
Bakos Mária középiskolai tanár 2007, 2011, 2015
Bujdosó Zoltán főiskolai tanár 2015
Dobos Anna főiskolai docens 2015
Dorogi Lászlóné középiskolai tanár 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016
Egedy Tamás tudományos munkatárs 2009,2013,2017
Farsang Andrea egyetemi docens 2016
Gerhardtné Rugli Ilona felelős szerkesztő 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2018
Gruber László középiskolai tanár 2012, 2016
Gyenizse Péter egyetemi docens 2016
Győri Róbert tszv. egyetemi docens 2014, 2018
Gyuris Ferenc egyetemi adjunktus 2016
Karancsi Zoltán egyetemi docens 2010, 2014, 2018
Kis János középiskolai tanár 2016
Kiss Éva tudományos tanácsadó, egyetemi tanár 2005, 2009, 2013,2017
Kókai Sándor főiskolai tanár 2003, 2007, 2011, 2015
Korompai Attila tszv. egyetemi docens 2009,2013,2017
Kozma Gábor tanszékvezető, intézetigazgató, egyetemi docens 2017
Kuba Gábor tanár, igazgató 2011,2015
Kürti György gimnáziumi igazgató 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015
Pál Viktor egyetemi adjunktus 2012, 2016
Radics Zsolt egyetemi adjunktus 2015
Simon György középiskolai tanár 2016
Siskáné Dr. Szilasi Beáta tszv. egyetemi docens 2012, 2016
Szőllősy László középiskolai tanár 2018
Vizy Zsolt középiskolai vezetőtanár 2015

Az itt felsorolt, közgyűlésen választott tagokon kívül a választmány tagjai még: minden osztály és szakosztály elnök, a tisztikar választott és kinevezett tagjai, a belföldi tiszteleti tagok, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, a Földgömb főszerkesztője.

 

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink