• Tartalmi elemek
  Cikkek száma:
  0
  • Kitüntetések
   KitüntetésAlapítvaLeírás
   Lóczy Lajos-emlékérem 1922 A Magyar Földrajzi Társaság nagynevű volt elnökének emlékére 1922-ben, Társaságunk megalakulásának 50. évfordulója alkalmából Lóczy Lajos-érmet alapított olyan földrajztudós, esetleg más tudós kitüntetésére, aki kimagasló földrajzi kutatómunkájával, tanulmányaival, könyveivel bel- és külföldön egyaránt elismerést szerzett.
   Pro Geographia oklevél 1990 A Magyar Földrajzi Társaság a földrajztudományok, a földrajzpedagógia, a tudományszervezés és a magas színvonalú tudománynépszerűsítés területén elért jelentős eredmények, valamint a Társaság érdekében végzett önzetlen munkásság elismeréseként a Társaság tagjai és az együttműködő intézmények számára adományozható Pro Geographia elnevezésű oklevelet alapított 1990-ben.
   Teleki Sámuel-érem 1990 A Magyar Földrajzi Társaság eredményes kutatók és kiváló utazók munkájának elismerésére a nagynevű Afrika-kutatóról elnevezett Teleki Sámuel-érem kitüntetést alapított 1990-ben. Az érem azoknak a magyar kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozható, akik külföldi expedícióik, feltáró kutatásaik, tanulmányútjaik során gyűjtött anyagaikkal és azok feldolgozásával, közzétételével jelentős mértékben gyarapították a földrajz és a társtudományok ismereteit. A kitüntetésben részesíthetők azok is, akik a magyar földrajzi kutatók, utazók munkásságának tudománytörténeti feldolgozásában, valamint a földrajzi kutatások, utazások ismeretanyagának terjesztésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket szereztek.
   Kőrösi Csoma Sándor-érem 1967 A Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma Sándor, a nagynevű Ázsia-utazó emlékére halálának 125. évfordulója alkalmából emlékérmet alapított. Az érmet a földrajztudományok olyan kimagasló hazai és külföldi művelőjének adományozza, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a földrajztudomány nemzetközi kapcsolatainak elmélyítésében.
   Szakirodalmi ösztöndíj 2003 A Magyar Földrajzi Társaság évente Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíjat ad ki, melyben az elismerő oklevélhez a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő összegű egyszeri ösztöndíj járul. A díj odaítéléséről az évente kiküldött Jelölő- és Érembizottság hivatott dönteni a beérkezett ajánlások (tehát nem pályázatok), valamint saját véleményalkotása alapján. Amennyiben a Bizottság nem tud egységes álláspontot kialakítani, a döntés joga a Választmányt illeti meg. A díjra ajánlást a Magyar Földrajzi Társaság bármely tagja – írásos indoklással – tehet.
   Kiváló Ifjú Geográfus oklevele 1982 A Magyar Földrajzi Társaság megalakulásának 110. évfordulója emlékére Kiváló Ifjú Geográfus oklevél elnevezéssel kitüntetést alapított.
   Cikkek száma:
   0
  • Rólunk
   Cikkek száma:
   0
  • Rendezvények
   Cikkek száma:
   0
 • Kiadványok
  Cikkek száma:
  0
 • Cikkek
  Cikkek száma:
  0

Partnereink