Kiadványok

Alkategóriák

Földrajzi Közlemények

A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a földrajztudomány vezető magyar nyelvű folyóirata, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának egyik legfontosabb anyanyelvi fóruma. A folyóirat fő rovatai: Értekezések, Kisebb közlemények, Műhely, Vita, Szemle, Társasági élet, Krónika és Irodalom. A folyóirat elsősorban a természetföldrajz és a társadalomföldrajz témakörébe tartozó tanulmányokat, kisebb közleményeket és könyvismertetéseket közöl, de helyet ad a Magyar Földrajzi Társaság működését és tevékenységét érintő beszámolóknak, továbbá műhelyvitáknak és szemleanyagoknak is. A Földrajzi Közlemények természetesen nyitott és nagy érdeklődést mutat a rokon tudományok képviselőinek publikációi iránt is. A tanulmányok nyomtatásban fekete-fehér formátumban, online pedig színesben jelennek meg évente négy alkalommal.

A kiadvány fő vázát az Értekezések adják, amelyek általában egy ív (35-40 ezer karakter) terjedelemben originális kutatási eredményeket mutatnak be. A negyedéves periodikában évente 20-30 lektorált tanulmány jelenik meg a természet- és társadalomföldrajz legváltozatosabb témaköreiből. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban jelentkezett a folyóirat tematikus számokkal, amelyek egy kitüntetett témakör aktuális kutatási eredményeit mutatják be. Lehetőség van Kisebb tanulmányok, fél íves (15-25 ezer karakteres) tanulmányok beküldésére is, amelyek egy szűkebb témát járnak körül, vagy egy adott témakörben fontos tudományos részeredményeket tárnak az olvasóközönség elé. A folyóirat állandó rovatai közé tartoznak még a Krónika és az Irodalom. A Krónika rovatban a földrajztudományt érintő eseményekről, konferenciákról, aktuális történésekről számolunk be, illetve ebben a rovatban emlékezünk meg a földrajztudomány képviselőinek kitüntetéseiről, jubileumi évfordulóiról és elhunyt tagtársaink életpályájáról. A Társasági élet időszakosan megjelenő rovatunkban a Magyar Földrajzi Társaság életét és tagságát érintő írásokat közlünk. Időszakosan megjelenő további rovataink a Szemle, a Műhely és a Vita, amelyekbe egy tudományos probléma, műhely, módszer, vagy aktuális kérdéskör körbejárását, bemutatását várjuk szerzőinktől.

A szerkesztőség:

  • Főszerkesztő / Editor-in-Chief: Jeney László
  • Főszerkesztő helyettesek / Deputy Editors-in-Chief: Egedy Tamás (felelős szerkesztő / Managing editor) – Bottlik Zsolt
  • Szerkesztők / Editors: Horváth Gergely – Jeney László – Kovalcsik Tamás – Kőszegi Margit – Papp Sándor – Csapó János (külkapcsolati menedzser / Manager for internatioanlisation)

Elemek megtekintése...

A Földgömb magazin

A Földgömb alkotóközössége a lap 1929-es alapítása óta azért dolgozik, hogy választ adjon a bennünket körülvevő világ­ról megfogalmazódott kérdésekre, elsősorban a földrajztudomány elemző, szintetizáló eszköztárának segítségével. Ezek a kérdések és válaszok sohasem voltak olyan kiemelkedően fontosak és aktuálisak, mint ma, amikor a klímaváltozás, a környezettudatos életmód és a környezetvédelem az emberiség jövőjének szempontjából ily nagy jelentőséggel bírnak. E célok megvalósításának hatékony eszköze lapunk, mely szórakoztatva tanít, magyarázza a Világot!

Elemek megtekintése...

Jó(l)lét és turizmus

2014 jollet es turizmus Letöltés

A Jó(l)lét és turizmus főcímet viselő tanulmánykötet az utazás életminőségre gyakorolt hatásainak sokoldalú feltárására vállalkozik. A szerzők a turizmus és az életminőség szimbiózisának számos kikristályosodási formája közül az utazó, a turisztikai termék és a desztináció relációjának vizsgálatára összpontosítanak. A jelen tanulmánykötet a vele azonos című 2011. szeptember 2-án, a Kodolányi János Főiskolán megrendezett III. Turizmusföldrajzi Szimpóziumon elhangzott előadásokhoz kötődő kéziratok válogatásának eredményeképpen került összeállításra. A szerkesztők kifejezett célja, hogy az olvasó átgondolva az értekezések tartalmát, azokból ötleteket merítve saját kutatásokba kezdjen, amelyek tovább plántálhatják a turizmus és életminőség kapcsolatrendszer meglévő eredményeit. A Magyar Földrajzi Társaság a kötet társkiadója.

Elemek megtekintése...

Vallomások egy geológus-geográfus életéről

dojcsak gyozo vallomasok Letöltés

Dojcsák Győzőt a Magyar Földrajzi Társaság 2013. június 30-ai Közgyűlése Pro Geográfia oklevéllel tüntette ki. Dojcsák Győző, aki tekintélyes szerepet vállalt az MFT Ifjúsági Szakirodalmi Nívódíjának újraindításában felajánlotta, hogy önéletrajzi ihletésű, de valójában a hazai és a nemzetközi geológia-geográfia elmúlt évtizedeinek történetét is hitelesen tárgyaló, lebilincselő történeteket felvonultató könyveit az MFT honlapját meglátogatók digitálisan elolvashatják.

Kiegészítések I.

dojcsak gyozo vallomasok Letöltés

Kiegészítések II.

dojcsak gyozo vallomasok Letöltés

Elemek megtekintése...

Hírlevél

Főtámogatóink

Partnereink