Jó(l)lét és turizmus

2014 jollet es turizmus Letöltés

A Jó(l)lét és turizmus főcímet viselő tanulmánykötet az utazás életminőségre gyakorolt hatásainak sokoldalú feltárására vállalkozik. A szerzők a turizmus és az életminőség szimbiózisának számos kikristályosodási formája közül az utazó, a turisztikai termék és a desztináció relációjának vizsgálatára összpontosítanak. A jelen tanulmánykötet a vele azonos című 2011. szeptember 2-án, a Kodolányi János Főiskolán megrendezett III. Turizmusföldrajzi Szimpóziumon elhangzott előadásokhoz kötődő kéziratok válogatásának eredményeképpen került összeállításra. A szerkesztők kifejezett célja, hogy az olvasó átgondolva az értekezések tartalmát, azokból ötleteket merítve saját kutatásokba kezdjen, amelyek tovább plántálhatják a turizmus és életminőség kapcsolatrendszer meglévő eredményeit. A Magyar Földrajzi Társaság a kötet társkiadója.

Hírlevél

Főtámogatóink

Partnereink