Földrajzi Közlemények

A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a földrajztudomány vezető magyar nyelvű folyóirata, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának egyik legfontosabb anyanyelvi fóruma. A folyóirat fő rovatai: Értekezések, Kisebb közlemények, Műhely, Vita, Szemle, Társasági élet, Krónika és Irodalom. A folyóirat elsősorban a természetföldrajz és a társadalomföldrajz témakörébe tartozó tanulmányokat, kisebb közleményeket és könyvismertetéseket közöl, de helyet ad a Magyar Földrajzi Társaság működését és tevékenységét érintő beszámolóknak, továbbá műhelyvitáknak és szemleanyagoknak is. A Földrajzi Közlemények természetesen nyitott és nagy érdeklődést mutat a rokon tudományok képviselőinek publikációi iránt is. A tanulmányok nyomtatásban fekete-fehér formátumban, online pedig színesben jelennek meg évente négy alkalommal.

A kiadvány fő vázát az Értekezések adják, amelyek általában egy ív (35-40 ezer karakter) terjedelemben originális kutatási eredményeket mutatnak be. A negyedéves periodikában évente 20-30 lektorált tanulmány jelenik meg a természet- és társadalomföldrajz legváltozatosabb témaköreiből. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban jelentkezett a folyóirat tematikus számokkal, amelyek egy kitüntetett témakör aktuális kutatási eredményeit mutatják be. Lehetőség van Kisebb tanulmányok, fél íves (15-25 ezer karakteres) tanulmányok beküldésére is, amelyek egy szűkebb témát járnak körül, vagy egy adott témakörben fontos tudományos részeredményeket tárnak az olvasóközönség elé. A folyóirat állandó rovatai közé tartoznak még a Krónika és az Irodalom. A Krónika rovatban a földrajztudományt érintő eseményekről, konferenciákról, aktuális történésekről számolunk be, illetve ebben a rovatban emlékezünk meg a földrajztudomány képviselőinek kitüntetéseiről, jubileumi évfordulóiról és elhunyt tagtársaink életpályájáról. A Társasági élet időszakosan megjelenő rovatunkban a Magyar Földrajzi Társaság életét és tagságát érintő írásokat közlünk. Időszakosan megjelenő további rovataink a Szemle, a Műhely és a Vita, amelyekbe egy tudományos probléma, műhely, módszer, vagy aktuális kérdéskör körbejárását, bemutatását várjuk szerzőinktől.

A szerkesztőség:

  • Főszerkesztő / Editor-in-Chief: Jeney László
  • Főszerkesztő helyettesek / Deputy Editors-in-Chief: Egedy Tamás (felelős szerkesztő / Managing editor) – Bottlik Zsolt
  • Szerkesztők / Editors: Horváth Gergely – Jeney László – Kovalcsik Tamás – Kőszegi Margit – Papp Sándor – Csapó János (külkapcsolati menedzser / Manager for internatioanlisation)

Partnereink