Felhívás földrajz szakmódszertani továbbképzésre a 2016/17. tanévre

Az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézete akkreditált szakmódszertani továbbképzést indít
mentor- és vezetőtanárok, szakértők, szaktanácsadók, földrajztanárok számára

FÖLDRAJZI TUDÁSSZERZÉS TEVÉKENYKEDTETŐ MÓDSZEREKKEL

címmel.

A továbbképzés időkerete: 30 óra
Alapítási engedélyszám: 107-76/2016.

A továbbképzési program fő célja, hogy felkészítse a földrajz szakos mentortanárokat, vezetőtanárokat,
munkaközösség vezetőket, szaktanárokat a tanárszakos hallgatókkal, tanárkollégákkal való eredményes
közös munkára. Olyan elméleti alapokat és a gyakorlatban közvetlenül, illetve adaptáció után
felhasználható módszereket, eszközöket, segédanyagokat nyújtson a résztvevők számára, amelyeket a
földrajz tanítása során maguk is felhasználhatnak az aktív tanulás lehetőségeinek megteremtésére.

A tanfolyamot sikeresen elvégző földrajztanároknak képes lesznek a tanulói tevékenységekre épülő tanítási
órák tervezésére és szervezésére, valamint a kapcsolódó oktatási segédanyagok elkészítésére. A
továbbképzés további célja, hogy a résztvevők...

 • lépést tartva a pedagógiatudományok és a földrajz szakmódszertan fejlődésével, továbbá a tantervi
  változásokkal – tevékenységalapú módszerekkel és hatékonyan tanítsák a földrajzot;
 • ismerjék az újfajta tanítás- és tanulás-felfogás alapvető módszereit (szakmódszertani és
  tantárgyfilozófiai szemléleti váltás elősegítése);
 • ismerjék a földrajz tanítása során felhasználható szakmódszertani fogásokat és szakanyagokat;
 • teremtsék meg mindennapi gyakorlatukban a tevékenykedtető földrajztanulás lehetőségeit;
 • úgy szervezzék, irányítsák a tanárjelöltek munkáját külső iskolai gyakorlat során, hogy az az
  egyetemihez hasonló szemléletű szakmódszertani és pedagógiai eljárásokra épüljön;
 • ismerjék az elmélet gyakorlatba való átültetésének lehetőségeit az aktivizáló módszerek, valamint a
  vizsgálódások, részben a résztvevők által tervezett vizsgálatokat tartalmazó óratervek és oktatási
  segédanyagok közös jellemzőinek feltárása, alkalmazhatóságuk megvitatása során.

Tervezett tematika

1. Szemléleti változások a földrajz szakmódszertanban

 1. A földrajzi tudásszerzés fejlesztése gondolkodtatással. A kritikai gondolkodás, a kreatív
  gondolkodás és a problémamegoldó gondolkodás egymásra épülő fejlesztése példákkal.
 2. A földrajztanulás élménypedagógiai megközelítése, a tanulók érzékenyítése. Dráma- és
  médiapedagógiai módszerekkel a kompetenciák fejlesztéséért és a földrajzi tudásszerzésért.

2. A földrajzi tudásszerzés új módszerei

 1. Tevékenykedtető földrajztanulás. A földrajz tanítása-tanulása probléma-, kutatás- és
  dizájnalapú tanulásszervezéssel. A projekttanulás.
 2. Vizsgálódáson alapuló földrajztanítás. A valóság megismerésének módszerei, a szerzett
  tapasztalatok feldolgozása. Vizsgálódás ásványokkal, kőzetekkel, talajjal, légkörtani
  megfigyelési és mérési gyakorlatok, vízföldrajzi megfigyelési és mérési gyakorlatok.
 3. Modellezési technikák a földrajztanításban. A modellezés mint tudományos és tanulási
  technika. Tevékenykedtető földrajztanulás interaktív modellezéssel: modellezés homokkal,
  modellezés terepasztalon, gondolatalapú modellezés, folyamat- és jelenségmodellezés.
  Virtuális modellezés: animációkkal és szimulációk, videógrafikák. A földrajzi tipizálás mint
  mentális modellezés (tájak, ország-csoportok, régiók, földrajzi övezetesség).
 4. Földrajztanulás gondolatokat rendszerező tanítási-tanulási technikákkal. Vázlat- és jegyzetkészítési
  technikák nyomtatott, digitális olvasott és hallott szöveg alapján. A grafikus szervezők
  használata példákkal.

3. Eszközökkel támogatott földrajztanulás

 1. Földrajztanulás hálózatban. Az információs társadalom hálózati kultúrája (web 2.0 lehetőségei,
  blogok, tudásbázisok, interaktivitásra épülő alkalmazások, virtuális világ, közösségi oldalak). A
  digitális technológiák használatára épített földrajztanulás (pl. e-learning, Skype-konferencia,
  közösségi portálokon folyó „beszélgetések”).
 2. Prezentációs technikák a földrajztanulásban. A prezentálás metodikai értelmezése. A tanári és a
  tanulói prezentációval szemben támasztott módszertani követelmények.
 3. A földrajztanulás-tanítás folyamatában alkalmazott digitális prezentálási technikák (Google
  Drive, Prezi, Pesent.me, SlideShare, Pecha-kucha, TeachMeet, StudentMee, online
  tárlatvezetés, info- és videografika).

4. A hallgatók földrajztanításra való felkészülésének segítése.
A földrajztanulási folyamatra való felkészítés feladatai. A földrajzórák megtartására való felkészítés
(előzmények és követelmények megismerése, tervezés). Az órák és a tanítási-tanulási folyamat
értékelése, szemlélete és szempontjai a földrajztanítás igényei szerint.
Miben vannak a hallgatóknak hiányosságai? Milyen segítséget kívánnak a hallgatók?

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjai
1. Írásbeli vizsga: egyéni feladatlap-kitöltés online felületen – anyaga: a tanfolyamon megismert
szakmetodikai ismeretekkel kapcsolatos feladatalkotó, feladatmegoldó és szituációs feladatok.
Az utolsó foglalkozást követő 2 héten belül.
2. Projektterv készítése: alkalmazzák az újonnan szerzett szakmódszertani tudást kb. egy hónapos
tevékenységet átfogóan; kivitelezése: online prezentáció, min. 20 dia. A projekttervet az utolsó
foglalkozást követő 2 héten belül kell feltölteni online felületre.

A továbbképzés költsége: 30.000,- Ft

Tanfolyamfelelős: dr. Makádi Mariann szakmetodikus (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A továbbképzés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar FFI Földrajztudományi
Központ (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c. 1. em. 1-225. terem)

A továbbképzés időpontja, ütemezése: 2016. október közepe és december eleje között 6 alkalommal,
csütörtöki napokon 14.30–19.00 óra között, előreláthatóan az alábbi napokon:
2016. október 6., október 20., október 27., november 10., november 24., december 1.

Előzetes jelentkezési határidő: 2016. június 30.

A jelentkezési szándékot e-mailben kérjük a tanfolyamfelelős elérhetőségére elküldeni. Az előzetes
jelentkezés fogadásáról visszajelzést küldünk. Július elején megfelelő létszám esetén tájékoztatjuk a
jelentkezőt a tanfolyam indulásáról. A jelentkezés akkor válik véglegessé, ha a jelentkezési lapot kitöltve
visszaküldi és egyidejűleg befizeti a részvételi díjat.

Budapest, 2016. május 23.

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink