Megjelent a Geometodika, az MFT szakmódszertani online folyóirata

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a Magyar Földrajzi Társaság új folyóirata, a GeoMetodika, ami elérhető a http://geometodika.elte.hu honlapon.

A folyóiratot annak a tarthatatlan helyzetnek a feloldására hoztuk létre, hogy évek óta nincs hazánkban a földrajz tanításával kapcsolatos szakmódszertani periodika. Az online folyóirat évente három számmal jelentkezik majd. Küldetésének tartja a magyar földrajztanítás-tanulás módszertani színvonalának emelését a hagyományos értékek erősítése mellett a korszerű, tevékenységeken alapuló tanítási és tanulási módszerek megismertetését, terjesztését. Meggyőződésünk szerint a földrajz csak akkor marad meg a közoktatási rendszerben, ha a társadalom széles körben felismeri a tantárgy képzésben, állampolgári, gazdasági és fenntarthatósági nevelésben, szemléletformálásban és gondolkodásfejlesztésben betöltött jelentőségét, ha a tanulók felismerik, hogyan segíti a földrajzi tudás a mindennapi életüket.

A folyóirat – a hozzá kapcsolódó honlappal együtt – publikációs lehetőséget kínál a kárpát-medencei magyar földrajztanároknak, kutatóknak, doktori iskolai hallgatóknak, Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedően szereplő egyetemi hallgatóknak, biztosítjuk, hogy megosszák olvasóinkkal jó gyakorlataikat, kutatásaik eredményeit, valamint a földrajz tanítására és tanulására vonatkozó tartalmi és szakmódszertani fejlesztési törekvéseiket, ötleteiket.

dr. Makádi Mariann főszerkesztő

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink