Földrajzi Közlemények - 2008 132. évf. 4. szám

Letöltés

TARTALOM / CONTENTS

Kedves Tagtársunk, tisztelt Olvasó! – HORVÁTH GERGELY 381
Értekezések / Studies
HORVÁTH FERENC – DOMBRÁDI ENDRE: A Föld mélye a kéregtől a magig / The interior of the Earth from crust to core 385
SZABÓ JÓZSEF: Veszélyes Föld? – a természeti veszélyek, a sebezhetőség és a védekezés kapcsolatai / Dangerous Earth? – Natural hazards, vulnerability and mitigation 401
KERÉNYI ATTILA: Éghajlatváltozás: múlt, jelen, jövő / Climate change: past, present, future 419
KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA: Geodiverzitás és tájdiverzitás / Geodiversity and landscape diversity 431
SZABÓ MÁRIA: A bioszféra sokfélesége – az élővilág változatossága és veszélyeztetettsége / The variability of the biosphere and the endangered biodiversity 441
MÉSZÁROS REZSŐ: Az információgazdaság és az új gazdaság értelmezései / Interpretations of information economy and new economy 451
ENYEDI GYÖRGY: A megavárosok / Mega-cities 459
PÁL VIKTOR – UZZOLI ANNAMÁRIA: Az emberiség egészsége – a 21. század kihívásai / The global health – challenges of the 21th century 471
Szemle
A kolozsvári Cholnoky Jenő-térképtár – BARTOS-ELEKES ZSOMBOR 489
Kogutowicz Manó emlékezete – KISARI BALLA GYÖRGY 495
Hopp Ferenc és a Magyar Földrajzi Társaság – PAPP-VÁRY ÁRPÁD 499
Krónika
25 éves a Magyar Földrajzi Múzeum. III. Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencia – LENDVAI TIMÁR EDIT 505
VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia – REMÉNYI PÉTER 507
Kogutowicz Manó emlékülés az Akadémián – MÁRTON MÁTYÁS – VEREBINÉ FEHÉR KATALIN 509
IV. Magyar Földrajzi Konferencia – KOZMA GÁBOR 509
Dombsági területek geomorfológiája és térképezése – Tudományos emlékülés Szilárd Jenő tiszteletére – EGEDY TAMÁS 512
Balázs Dénesre emlékező kiállítás Debrecenben – KUBASSEK JÁNOS 513
IV. Alföld Kongresszus – DURAY BALÁZS 515
V. Településföldrajzi Konferencia – BALOGH ANDRÁS 516
Megemlékezés Molnár Gábor életéről és munkásságáról – TATAI ZOLTÁN 517
Papp-Váry Árpád 70 éves – KOVÁCS ZOLTÁN 518
Tagtársaink kitüntetései 519
Irodalom
Nagy Arisztid – Bulbuk Jenő (szerk.): Tiszteletkötet nemzedékek mentorának, a jeles természettudós, Tulogdy János emlékezetére – GYŐRI RÓBERT 521

Partnereink