Teleki Pál Szakirodalmi Nívódíj

A Teleki Pál Szakirodalmi Nívódíj odaítélésének szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság minden évben Teleki Pál (Ifjúsági) Szakirodalmi Nívódíjjal ismeri el egy kiváló fiatal geográfus valamely szakmailag különösen értékes közleményét.  

2. A díj olyan személynek adható (kizárólag 1 fő számára), aki a döntést (jelölést) megelőző évben még nem töltötte be a 33. életévét, és a döntés (jelölés) alapjául szolgáló publikáció megjelenésekor már tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak.

3. A díj alapja minden esetben egy meghatározott, önálló vagy a jelöltön kívül legfeljebb két társszerző által jegyzett magyar vagy angol nyelvű alkotás, amely a döntést (jelölést) megelőző évben jelent meg nyomtatásban vagy elektronikus formában. Ez az alkotás lehet önálló szakkönyv, valamint tanulmánykötet önálló fejezeteként vagy szakfolyóiratban közölt írás. Az elbírálás során az alkotás minősége, a magyar földrajztudomány egészének szemszögéből értékelt jelentősége, a közlés fórumának elismertsége veendő figyelembe.

4. Az elismerő oklevélhez egyszeri alkalommal kifizetésre kerülő nívódíj (ösztöndíj) tartozik.

5. A díjat kizárólag a Nívódíj Alap kamatjaiból lehet fizetni; a tőke vagy annak egy része erre nem használható fel. A célzott adományokból származó, felajánlások révén bővíthető Alap tökéjét a Társaság elkülönített számlán vagy alszámlán köteles tartani, biztonságosan lekötve oly módon, hogy a lehető legmagasabb kamatot termelje. Az Alap helyzetét az éves költségvetési beszámoló során külön pontban ismertetni kell a Közgyűlés előtt.

6. A kifizetésre kerülő nívódíj (ösztöndíj) minimális összege az Alap előző évi kamatjának felel meg; ez a Társaság költségvetéséből vagy magánszemély felajánlása révén kiegészíthető. 

7. A díj odaítélésére a Választmány által kiküldött Érembizottság hivatott javaslatot tenni a beérkezett jelölések és saját véleményalkotása alapján. A döntés joga a Választmányt illeti meg.

8. A díjazandó személyre a Magyar Földrajzi Társaság bármely tagja – írásos indoklással – jelölést tehet, amelyben vázolja a jelölt szakmai életútját, továbbá értékeli és másolatban mellékeli a díj alapját képező publikációt. Ha valamely évben nem érkezne jelölés az Érembizottsághoz, akkor a díjazandó személyre – elsősorban a Földrajzi Közleményekben megjelent írások alapján – a Társaság főtitkára hivatott javaslatot tenni. 

9. Az elismerő oklevél átadására az évi vándorgyűlés keretében megtartott közgyűlésen vagy az azt követő első választmányi ülésen kerül sor. A nívódíj (ösztöndíj) legkésőbb a díjazást követő év januárjában fizetendő ki.

10. Az adományozás tényét és indoklását a Társaság folyóiratában nyilvánosságra kell hozni.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Bertalan László 2023
Tolnai Gábor Nándor 2019
Czirfusz Márton 2016
Gyuris Ferenc 2014
Varga György 2013
Pénzes János 2011
Jankó Ferenc 2010
Pirisi Gábor 2009
Novák Tibor 2007
Tóth Géza 2007
Sík András 2006
Sebe Krisztina 2005
Szabó Szilárd 2005
Telbisz Tamás 2004
Jakobi Ákos 2003

Felajánlók 2015.

NévFelajánlott összeg
Pénzes János 20 000 Ft

Felajánlók 2012.

NévFelajánlott összeg
Bora Gyula 100 000 Ft
Dojcsák Győző 1 000 000 Ft
Gyenizse Péter 50 000 Ft
Hágen András 5000 Ft
Kerényi Attila 72 000 Ft
Kozma Gábor 50 000 Ft
Papp-Váry Árpád 72 000 Ft
Probáld Ferenc 75 600 Ft
Szabó József 72 000 Ft
Zentai László 50 000 Ft

Alapító – felajánló 2001.

NévFelajánlott összeg
Probáld Ferenc 1 000 000 Ft