Földrajzi Közlemények - 2012 136. évf. 4. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
KISS TÍMEA–GYÖRGYÖVICS KATALIN–SIPOS GYÖRGY: Homokformák morfológiai tulajdonságainak és korának vizsgálata Belső-Somogy területén / Morphometry and age of sand dunes in Inner Somogy, Hungary 361
GYURICZA LÁSZLÓ: Mura-vidék – Kerka-vidék – Hetés: problémák és pontatlanságok a tájak nevezéktanában és térképi ábrázolásában / Mura region – Kerka region – Hetés: problems and inaccuracies in the regional hierarchy of physical landscape geography 376
BAROS ZOLTÁN: Lakossági vélemények Debrecen zajterheléséről / Noise nuisance related public opinion in the Town of Debrecen 387
TÓTH GÉZA–KINCSES ÁRON: Az európai térszerkezet vizsgálata a potenciálmodell tényezőinek segítségével / European spatial structure based on the factors of accessibility potential models 401
EGEDY TAMÁS: A gazdasági válság hatása a nagyvárosok versenyképességére Magyarországon / Impacts of economic crisis on the competitiveness of large cities in Hungary 420
CSAPÓ TAMÁS–LENNER TIBOR: Veszprém településmorfológiája / Settlement morphology of Veszprém 439
Kisebb közlemények / Short papers
PROBÁLD FERENC: Egy elfeledett geográfus lappangó műve: a Magyar lét földrajza / Hidden manuscript of a forgotten geographer: „Geography of the Hungarian state of being” 453
Krónika
A gazdaságföldrajz mint fánk: beszámoló a 6. Gazdaságföldrajzi Nyári Egyetemről – CZIRFUSZ MÁRTON 459
A magyar lét geográfusa – 125 éve született Fodor Ferenc (1887–1962) – GYŐRI RÓBERT 461
Abonyiné Palotás Jolán 70 éves – MÉSZÁROS REZSŐ 464
Ancsin Gabriella 65 éves – GULYÁS LÁSZLÓ 464
Szabó Mária 65 éves – CSÜLLÖG GÁBOR 465
Tar Károly 65 éves – BÍRÓNÉ KIRCSI ANDREA–SZEGEDI SÁNDOR 466
Rátóti Benő (1932–2012) – HORVÁTH GERGELY 467
Enyedi György (1930–2012) – KOVÁCS ZOLTÁN 468
Irodalom
Michalkó Gábor: Turizmológia – Elméleti alapok – SZ. TÓTH GYULA 471
Gebhardt, Hans –Glaser, Rüdiger – Radtke, Ulrich – Reuber, Paul (szerk.): Geographie – Physische Geographie und Humangeographie – SZŐKE VIKTÓRIA 472
Kupa László (szerk.): Görbe háttal – Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben – TÁTRAI PATRIK 474

Partnereink