Lóczy Lajos-emlékérem

Az emlékérem odaítélésének szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság nagynevű volt elnökének emlékére 1922-ben, Társaságunk megalakulásának 50. évfordulója alkalmából Lóczy Lajos-érmet alapított olyan földrajztudós, esetleg más tudós kitüntetésére, aki kimagasló földrajzi kutatómunkájával, tanulmányaival, könyveivel bel- és külföldön egyaránt elismerést szerzett.

2. Az emlékérem bronzból készül. Előoldalán van Lóczy Lajos mellképe. Alatta felírás: IN MEMORIAM LUDOVICI LÓCZY 1849-1920. Az érem hátoldalán a Magyar Földrajzi Társaság jelvénye körül a felirat: SOCIETAS GEOGRAPHICA HUNGARICA és a társaság alapításának éve: 1872. Alul az érem adományozásának éve és annak a tudósnak a neve van fölvésve, akinek a kitüntetést a Társaság adományozta. Az érem átmérője 92 mm.

3. Az érmet a Magyar Földrajzi Társaság évi rendes közgyűlése a választmány által felkért érembizottság javaslata alapján ítéli oda. A bizottság munkájában részt vesz a választmány részéről kijelölt három tag, továbbá az elnök és a főtitkár.

4. A bizottság szóbeli és a beérkezett írásbeli ajánlások alapján dolgozza ki javaslatát. Kívánatos, hogy a javaslat egyhangú döntéssel szülessen meg. Ha ez nem sikerülne, akkor titkos szavazás dönt. Ebben az esetben a bizottságnak teljes számban együtt kell lennie. A szavazásban a bizottsági tagokon kívül részt vesz az elnök és a főtitkár is. Az esetleges különvéleményt a választmány elé kell terjeszteni. A közgyűlés elé kerülő javaslat elfogadásáról a választmány dönt.

5. Az érmet évenként felváltva magyar ill. külföldi kutató vagy tudós kaphatja meg.

6. Az érmet az esedékesség évében nem kell okvetlenül kiadni, viszont a választmány kivételes esetben (valamilyen rendkívüli esemény, jubileumi közgyűlés, stb.) kétharmados többséggel dönthet amellett is, hogy az érem soron kívüli kiadását javasolja a közgyűlésnek.

7. Az érmet lehetőleg a közgyűlésen vagy a vándorgyűlésen kell - ünnepélyes keretek közt - átadni. Külföldi tudós esetén átveheti az országa budapesti követségének közgyűlésen megjelenő megbízottja, vagy átadhatja azt a kitüntetett hazájában lévő magyar külügyi képviselet tagja is. Az éremnek a kitüntetetthez való ejutásáról a főtitkár gondoskodik.

8. Az adományozás tényét és indoklását a Társaság folyóiratában nyilvánosságra kell hozni.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Papp-Váry Árpád 2022
Dövényi Zoltán 2021
Aubert Antal 2020
Hajdú Zoltán 2019
Beluszky Pál 2018
Kerényi Attila 2017
Probáld Ferenc 2016
Peter Meusburger 2015
Erdősi Ferenc 2014
Bora Gyula 2013
Claudio Minca 2012
Lóki József 2011
Benedek József 2010
Keveiné Bárány Ilona 2009
Gábris Gyula 2008
Karl Ruppert 2007
Hevesi Attila 2006
Liu Tungsheng 2005
Szabó József 2004
Mihail A. Pevzner 2003
Berényi István 2002
Lovász György 2001
An Zhisheng 2000
Mezősi Gábor 1999
Jürgen Hagedorn 1998
Frisnyák Sándor 1997
Tóth József 1997
Schweitzer Ferenc 1995
Pinczés Zoltán 1987
Somogyi Sándor 1985
Becsei József 1984
Bernát Tivadar 1982