Kiváló Ifjú Geográfus kitüntetés

A kitüntetés adományozásának szabályzata

1. A Magyar Földrajzi Társaság megalakulásának 110. évfordulója emlékére 1982-ben Kiváló Ifjú Geográfus kitüntetést alapított.

2. Az oklevél azonos címmel, de eltérő tartalommal különböző korú személyeknek adható:

  • középiskolai tanulók az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen földrajzból elért kimagasló eredményéért;
  • főiskolai- vagy egyetemi hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért kiemelkedő eredményért, illetve szaktudományuk iránti példamutató érdeklődésért, aktív közreműködésért kaphatják.

3. Évente két oklevél adható ki mind közép-, mind pedig felsőfokú tanulmányokat folytató személyeknek, a választmány előterjesztésére, a közgyűlés határozata alapján. Az oklevelet a kitüntetetteknek a közgyűlésen kell átadni, megemlítve az oktatási intézmény és az oktató személy(ek) nevét is.

4. Az oklevél adományozására a jelölőbizottság tesz javaslatot a választmánynak. A bizottság munkájában az elnök és a főtitkár is részt vesz. A javaslat akko rkerülhet a közgyűlés elé, ha a választmány elfogadta.

5. Az adományozás tényét és indoklását a Társaság folyóiratában nyilvánosságra kell hozni, és a kitüntetésről a főtitkár értesíti az érintett oktatási intézmény vezetőjét (igazgatóját, dékánját) is.

Kitüntetettek

NévKitüntetés éve
Kocsis Károly1984
Kubassek János1982
Móga János1982