Az MFT éves közgyűlése a Magyar Földrajzi Napok keretében

mft vandorgy21godollo

Regisztráció a közgyűlésre: https://forms.gle/G2LH2V8AJqxNZKsN6

2018. július 05., csütörtök 17:48

Vándorgyűlés 2018

Az idei, sorrendben 71. Vándorgyűlésünket az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban rendezzük meg 2018. szeptember 7-én pénteken. Költségtakarékossági és racionalizálási okokból ebben az évben 1 napos programot hirdetünk meg.

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Kocsis Mihály – Dunai Attila – Farsang Andrea – Makó András: Magyarország kistájainak talajspecifikus aszályérzékenysége a szántóföldi növények termésreakciói alapján / Soil-specific drought sensitivity of subregions of Hungary based on yield reactions of arable crops

089

Mátyás Szabolcs: A bűnözésföldrajz vitás kérdései / Controversial issues of criminal geography

102

Varga György: Az Európán kívüli világból érkező külföldi működőtőke a visegrádi országokban / Foreign direct investments from the non-European world to the Visegrad countries

110

Oroszi Viktor György – Gonda Tibor – Máté Andrea: Fesztivállátogatási szokások a Fishing on Orfű fesztiválon / Quantifying the preferences and consumer behavior of visitors at the Fishing on Orfű music festival

122

Illés Tamás: Kelet és Nyugat között – a román csoportok etnikai földrajzi vizsgálata a kezdetektől napjainkig / Between East and West – ethnic geographical research on Romanian groups from the beginning until now

137

Pásztor István Zoltán – Pénzes János: A cigányság lélekszáma és helyzete egy északkelet-magyarországi felmérés tükrében / The number and situtation of roma population in the light of a survey from northeastern-Hungary

154
Irodalom

Katona Mihály-napok Búcson – Lukács Ágnes

171

Peter Meusburger (1942–2017) – Gyuris Ferenc

173

A tehetséggondozás mindenekelőtt – Mol Mester-M díj – Farsang Andrea

175

Személyi kitüntetés

176

 

2017. december 21., csütörtök 11:30

Földrajzi Közlemények - 2017 141. évf. 4. szám

 

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Balogh Márton – Kiss Tímea – Sümeghy Borbála Alice: Aktív ártérfejlődési típusok a Maros Lippa és Szeged közötti szakaszán / Active floodplain evolution types along the River Maros between Lipova and Szeged, Romania–Hungary

309

Csomós György: A globális vállalati kutatás-fejlesztési aktivitás feltérképezése bibliometriai elemzés segítségével / Mapping global corporate research and development activities through a bibliometric analysis

321 

Hencz Mátyás – Egedy Tamás: Ember és vulkán: A Kanári-szigetek földrajza Tenerife és Fuerteventura példáján / Human and volcano: Geography of the Canary Islands on the example of Tenerife and Fuerteventura

334 

Boros Lajos: Detroit válsága: okok és következmények / The crisis of Detroit: causes and consequences

356

Jancsó Tamás – Szalkai Gábor: A magyarországi felsőoktatási vonzáskörzetek jellemzői, az intézmények elérhetősége és a középiskolák szerepe a jelentkezésekben / Catchment areas, geographical accessibility, and the role of high schools in the Hungarian higher education system

370

Mezősi Gábor: A magyar földrajzi felsőoktatás állapotáról és fejlesztésének javasolt irányairól / Geography in Hungarian higher education and its development possibilities

386
Szemle

Csorba Péter – Pádárné Török Éva – Kincses Krisztina: Megjelent a Nemzeti Tájstratégia (2017–2026) kormányhatározat

299
Társasági Élet

Főtitkári jelentés – Mari László

407 

A Felügyelőbizottság jelentése – Tiner Tibor

409

Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 137. Közgyűlésén

410
Jubileumi köszöntés 411
Krónika 

Tiszteleti rendezvény Becsei József 80. születésnapjára – Gurzó Imre

412

Szabó Mária 70 éves – Angyal Zsuzsanna

415

G. Fekete Éva (1960–2017) – Nagy Zoltán

415

Zámbó László (1936–2017) – Telbisz Tamás

416

Személyi kitüntetés

417
Irodalom 

Czirfusz Márton, Hoyk Edit, Suvák Andrea (szerk): Klímaváltozás-társadalom-gazdaság – Hosszútávú területi folyamatok és trendek Magyarországon – Keveiné Bárány Ilona

418

Katrin Boeckh – Krisztina Busa – Antje Himmelreich – Edvin Pezo – Natali Stegmann (Hrsg.): Staatsbürgerschaft und Teilhabe: Bürgerliche, politische und soziale Rechte im östlichen Europa – Budai Mátyás

421

 

2017. december 15., péntek 18:11

A Magyar Földrajzi Társaság állásfoglalása

A Magyar Földrajzi Társaság munkacsoportot hozott létre azzal a szándékkal, hogy szakértelmével tevékenyen vegyen részt az új Nemzeti Alaptanterv kialakításában, hogy felhívja a figyelmet a földrajz oktatás fontosságára, valamint hogy képviselje a közoktatásban oktató földrajztanárok véleményét és érdekeit. Az alábbi állásfoglalást eljuttattuk a szakmai döntéshozókhoz bízva abban, hogy erőfeszítéseinket siker fogja koronázni.

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a Magyar Földrajzi Társaság új folyóirata, a GeoMetodika, ami elérhető a http://geometodika.elte.hu honlapon.

 

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Tematikus értekezések / Thematic studies
Czirfusz Márton: A gazdaságföldrajz elméletei gazdaságról és térről – tanulságok a gazdaságföldrajz oktatásához/The economic geography about economy and space – lessons for teaching economic geography  192
Berki Márton: A földrajzi lépték változó értelmezése és a cselekvőhálózat-elmélet/The changing conceptualisation of geographical scale and actor-network theory  203 
Molnár Ernő: Globális értékláncok és térbeli gazdasági egyenlőtlenségek: miről mesél a textiles ruházati ipar változó földrajza? / Global value chains and spatial economic inequalities: what does the changing geography of the textile and clothing industry tell us?  216 
Nagy Erika: Az állam változó szerepe – gazdaságföldrajzi értelmezések / Changing state roles – key concepts in economic geography  226
Nagy Gábor: Az állami beavatkozások lakáspiaci és területi hatásai a lakásszektorban/Intervention of the state in the real estate sector and its spatial consequences  235
Nagy Erika – Izsák Éva: A városi gazdaság – (újra)értelmezési lehetőségek a gazdaságföldrajz oktatásához / Urban economies – towards re-conceptualizing the teaching of economic geography  246
Egedy Tamás: Városfejlesztési paradigmák az új évezredben – a kreatív város és az okos város/Urban development paradigms in the new millennium – the creative city and the smart city  254
Siskáné Szilasi Beáta – Halász Levente: Globális munkaerőpiaci kihívások az új gazdaságföldrajzi folyamatok tükrében / Recent challenges in the global labour market in light of new economic geography  263
Gyuris Ferenc: A kínai gazdasági csoda okai és korlátai / The chinese economic miracle: reasons and limits  275
Boros Lajos – Dudás Gábor: A közösségi szállásadás konfliktusai és dilemmái / Conflicts and dilemmas of peer-to-peer accomodation  288
Szemle
Kukely György: A globális gazdaságföldrajz iránytűje: a Manchesteri iskola  299
Krónika
Negyedik Globális Gazdaságföldrajzi Konferencia – Nagy Gábor  303 
Irodalom
Lux Gábor: Újraiparosodás Közép-Európában – Kiss Éva  306

 

A Földrajz Új Világa címmel 30 órás akkreditált tanártovábbképzést indít 2017 őszén a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke.

2017. július 07., péntek 16:13

Versenynaptár 2017/2018

Az alábbi naptárban megtalálja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.

2017. június 08., csütörtök 21:13

Földrajzi Közlemények - 2017 141. évf. 2. szám

 

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések
Veress Márton: A depresszió-exhumálódás és a barlangképződés kapcsolata az Aggteleki-karszton / The relationship between depression exhumation and cave development on the Aggtelek karst 097
Halupka Gábor – Orosz László: A sekélyfúrási adatok beillesztése a Natér-adatbázisba / Integration of data of shallow drillings into nagis database 112 
Vida György – Kovács Zoltán: Magyarország átalakuló választási földrajza a 2010-es és a 2014-es parlamenti választások tükrében / The changing electoral geography of Hungary in the light of the 2010 and 2014 Hungarian parliamentary elections 125 
Kovács András – Sikos T. Tamás: A vasárnapi zárvatartás megszűnése Magyarországon – vásárlói vélemények és várakozások / The abolishment of sunday closure in Hungary: Customers’ opinions and expectations 139
Szabó Géza – Csapó János – Marton Gergely: Zöldutak a turizmusban – innováció és jó gyakorlat a szelíd turizmusban / Greenways in tourism – innovation and good practice in soft tourism 152
Máté Éva: Perforált régiók? – Izolálódó térségek a Dél-Dunántúlon / Perforated regions? Isolating spaces in the area of Southern Transdanubia  164
Kisebb tanulmányok
Kőszegi Margit: A hazai Balkán-kép kialakulásának gyökerei / The early imaginations of the Balkans in Hungary 179
Krónika
Süli-Zakar István (1945–2017) – Michalkó Gábor 184 
Állami kitüntetés 185
Irodalom
Olivia Wilson-Flores (ed): Economic Crises – Risk Factors, Management Practices and Social Impacts – Nedelka Erzsébet 186

 

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink