Az MFT éves közgyűlése a Magyar Földrajzi Napok keretében

mft vandorgy21godollo

Regisztráció a közgyűlésre: https://forms.gle/G2LH2V8AJqxNZKsN6

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Novák Tibor József – Balogh Szabolcs – Incze József: Az antropogén hatások mértékének térbeli különbségei és változásai hazai tájakon felszínborítási és talajdiagnosztikai adatok alapján / Spatial differences and changes of human impacts on Hungarian landscapes based on land cover class data and soil diagnostics

285

Kőszegi Margit – Bottlik Zsolt – Telbisz Tamás – Mari László: A „nemzeti park” koncepció tér- és időbeli változásai / Spatial and temporal changes in the concept of ‘national park’

308

Koltai Zoltán: Magyarországi gazdasági központok és mobilitási hajlandóság a telephelyi tényezők tükrében / Hungarian economic centres and the willingness of mobility in the light of business location

324

Karsai Viola – Trócsányi András: Aki kimarad(t), lemarad(t)? – A település sikeressége és a városi cím / Missed opportunity, lost chance? – Settlement success in the light of possessing town rank

339

Bede Ádám – Czukor Péter – Csathó András István – Sümegi Pál: Adatok a kétegyházi két Török-halom tájtörténetéhez / Data for the landscape history of the two Török-halom kurgans in Kétegyháza (Hungary)

358
Telbisz Tamás – Berki Márton – Tóth Gábor – Lenner Tibor – Kovács Gábor – Pristyák Erika – Sütő László – Homoki Erika – Kajati György – Siskáné Szilasi Beáta – Pirisi Gábor – Fábián Szabolcs – Sipos György: Geográfusok diploma után – egy online felmérés eredményei / Geographers after graduation – results of an online survey 374
Krónika

Charles Withers, az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora – Győri Róbert

397

 

2019. december 06., péntek 15:48

Versenynaptár 2019/2020

Az alábbi naptárban megtalálja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Gyenese Tamás – Zlinszky András – Albert Gáspár: A balatoni nádasok pusztulása és regenerációja a mederdinamika függvényében / Die-back and regeneration of reed wetlands on lake Balaton in connection with local sediment dynamics

197

Gál-Szabó Lajos – Dobos Endre – Pecsmány Péter – Pinezits Bálint: Dombsági mezőgazdasági termőterületek újraértékelése domborzati tényezők felhasználásával / The reclassification of agricultural hill parcels utilizing elevation parameters

210

Hilbert Bálint: A földrajztudomány intézményesülése és szellemiségének fejlődése az Osztrák–Magyar Monarchiában / The institutionalization of geography and the development of its spirituality in the Austro–Hungarian Monarchy

223

Mikle György: A vidék újrastrukturálódása és a prekariátus fogalma a majorok kutatásának szemszögéből / Rural restructuring and the precariat from the viewpoint of manorial settlements

236

Mikó Eszter: Az elvándorlási szándék vizsgálata a közép- és felsőoktatásban tanulók körében / An examination of migrant intentions amongst high school and post-secondary students

250

Csomós György: Az MTA Földtudományok Osztályába tartozó tudományos bizottságok publikációs karakterisztikájának összehasonlító elemzése / A comparative analysis of the publication characteristics of scientific committees classified into the Section of Earth Sciencesof the Hungarian Academy of Sciences

263
Krónika

 Csatári Bálint (1949–2019) – Farkas Jenő Zsolt – Kovács András Donát

283

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Irimiás Anna: Az UNESCO filmes városok összehasonlító elemzése / A comparative analysis of UNESCO cities of film

093

Uzzoli Annamária – Pál Viktor – Beke Szilvia – Bán Attila: Egészségegyenlőtlenség, hozzáférés, térbeliség – a szívizominfarktus ellátásának néhány földrajzi jellegzetessége Magyarországon / Health inequality, accessibility, spatiality – some geographical aspects in the health care of acute myocardial infarction in Hungary

107

Nagy Gábor: Ellátás és ellátatlanság – köz- és piaci szolgáltatások területi-települési egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon / Attendance or shortage in public and market-based services - territorial and local inequalities in Hungary

124

Baroch Csaba : Szimbolikus politikai fordulatok és térbeli mintázataik: k.zterületek átnevezése Budapest I. és V. kerületében / Symbolic political turns and their spatial patterns: renaming public spaces in the 1st and 5th districts of Budapest

144

Konkoly-Gyuró Éva : A percepció jelentősége a környezet- és tájkutatásban / Importance of percpetion in the environmental and landscape research

158

Veress Márton – Vetési-Foith Szilárd: A bakonyvidék felszíni karsztja / The surface karst of theBakony region

167
Krónika

Gerhardtné Rugli Ilona 70 éves – Probáld Ferenc

187
Irodalom

Jennifer Meta Robinson – James Robert Farmer: Selling local – Why local food movements matter – Inzsöl Renáta

188

Bernek Ágnes: Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiájában – Papp -Váry Árpád

190

Dojcsák Győző: Betekintés az amerikai-magyar kapcsolatok történetébe – Papp -Váry Árpád

193

Beluszky Pál: A települések világa Magyarországon – Kovács Zoltán

195

 

2019. május 08., szerda 16:27

Vándorgyűlés 2019 - Tiszaföldvár

Az idei, 143. Közgyűlésünket a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban tartjuk 2019. június 27-én. A közgyűlést követő 72. Vándorgyűlésre a közgyűlés után, valamint a következő napon, autóbuszos kirándulás kertében kerül sor.

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Csomós György: A társadalomföldrajz tudományrendszertani besorolásának hazai és nemzetközi gyakorlata / Domestic and international practices in the classification of social geography

001

Szenyéri Viktória – Michalkó Gábor – Anestis FotiadisA fina világbajnokság (2017) önkénteseinek szerepe Budapest sportturizmusában / The role of the 2017 FINA championships’ volunteers in the sport tourism of Budapest

012

Vizi István György – Kulcsár László – Obádovics CsillaA földrajzi és a kulturális távolság kapcsolata – milyen messze van valójában a fertődi Esterházy-kastély? / The connection between geographical and cultural distances: how far is the Esterházy palace of Fertőd in reality?

024

Gábris GyulaNévföldrajzi kutatások – egy családnév földrajzi és történelmi háttere / Research in name geography: the geographical and historical background of a family name 

035

Neszmélyi GyörgyTajvan gazdasági és társadalmi kihívásai / Economic and social challenges in Taiwan 

055

Klicász Szpirosz – Panagiotis Maheras – Konstantia Tolika – Ioannis Tegoulias – Christina Anagnostopoulou – Károssy Csaba – Makra LászlóEgy automata és egy empirikus légcirkulációs osztályozási rendszer összehasonlító elemzése a Kárpát-medencére / Comparative analysis of empirical and automated classification methods for classifying atmospheric circulation types over the Carpathian Basin

071
Krónika

Horst Herold (1923–2018) – Mátyás Szabolcs – Sallai János

089
Irodalom

Régi Tamás: Minimális antropológia – Szilassi Péter

091

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Dunkel Zoltán – Bozó László – Geresdi István: Az éghajlatváltozás hatására fellépő környezeti változások és természeti veszélyek / Environmental changes and natural hazards caused by climate change

261

Csorba Péter – Nagy Imre – Csüllög Gábor: A földrajzi tájak tipizálása európai kitekintéssel / The classification of geographical landscapes from a European perspective

272

Varga Gábor – Fábián Szabolcs Ákos – Kovács István Péter – Schweitzer Ferenc: Gondolatok a Kárpát-medencei folyók árvizeiről / Some thoughts on river flooding in the Carpathian Basin

291

Gálosi Kovács Bernadett – Horváth Gergely: Határokon átnyúló természetvédelmi területek lehetőségei és problémái / Perspectives and problems of transboundary protected areas

309

Kis Éva – Lóczy Dénes: Természeti és antropogén tényezők szerepe az Alsó-Tisza menti partfalinstabilitások kialakulásában / Natural and anthropogenic factors generating riverbank instabilities along the Lower Tisza River

328

Szkála Károly – Munk Sándor: A kibertér fogalma, értelmezése és fejlődése / The terminology, interpretation and development of cyberspace

344

Varjú Viktor: A nagyléptékű fotovillamos rendszerek támogatáspolitikai stratégiáinak különbségei a Kárpát-medence egyes országaiban / Differences in subsidy policy strategies of large scale photovoltaic systems in some countries of the Carpathian Basin

356

Hajdú Zoltán – Pálné Kovács Ilona: A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban / The territorial sustainability challenges of the Hungarian Kingdom in 1918

373
Krónika

Fodor István 80 éves – Lénárd László – Pálné Kovács Ilona

387

Dövényi Zoltán 70 éves – Pap Norbert

388

Kertész Ádám 70 éves – Patkós Csaba

389

Karl Ruppert (1926–2017) – Berényi István – Dövényi Zoltán

390
Irodalom

Incze Réka – Jánosi Csaba – Kisgyörgy Zoltán – Tatár Márta: Székelyföldi mofettás könyv – Gyógygázok az egészség szolgálatában – Boros László

392

 

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Igari András: A tengerparti régiók változó gazdasági szerepe a 21. századi Európában / The changing economic role of the coastal regions in the 21th century Europe

177

Balázs Ferenc: A településfejlesztés perspektíváinak vizsgálata marketingföldrajzi szemlélettel / Settlement development prospects analysed by marketing geographical approach

189

Kovács Csaba József – Sikos T. Tamás: Az Arena Mall és az Árkád Budapest versenye az átalakuló társadalmi-gazdasági térben / Competition between Arena Mall and Árkád Budapest shopping centers in the altering socio-economic space

201

Kádár Anett – Farsang Andrea – Gulyás ÁgnesÁltalános- és középiskolás diákok éghajlati folyamatokhoz kapcsolódó tévképzeteinek összehasonlító elemzése / Comparative analysis of elementary and secondary school students’ climatic related misconceptions

219

Bálint Dóra – Pirisi Gábor – Trócsányi András: Adalékok a földrajz tantárgy szemléleti kérdéseihez a Nemzetközi Földrajzi Olimpia tapasztalatai alapján / Some contributions to the methodological approaches of geography education – based on the experiences from the International Geography Olympiad

235
Kisebb tanulmányok

Probáld Ferenc: Magyar társadalomföldrajz – mindinkább angolul? / Hungarian human geography– increasingly in English?

247
Krónika

Nemes Nagy József 70 éves – Jakobi Ákos – Lőcsei Hajnalka – Szabó Pál

255

Balázs Dénesné Sprincz Vilma (1927–2018) – Horváth Gergely

256
Személyi kitüntetés 257

Nemzetközi Akadémiai tagság

257

Jubileumi köszöntés

257
Irodalom

Csizmadia Norbert: Geopillanat – A 21. század megismerésének térképe – Papp-Váry Árpád

258

 

A NAT 2018. augusztus 31-én napvilágot látott tervezete, és egyben a Magyar Földrajzi Társaság véleménye szerint is, jelenlegi globális és hazai környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatok megértése és elemzéséhez nélkülözhetetlen tantárgy a földrajz. Egyetértünk a NAT-ban megfogalmazott alapelvekkel, melyek szerint a földrajznak egyedi, megkerülhetetlen szerepe van a jelenlegi világgazdasági, társadalmi és pénzügyi folyamatok (Pl. migráció, demográfiai folyamatok) bemutatása mellett a jövő nemzedékének hazaszeretetre nevelésében (Európa, a Kárpát-medence, a haza, a szülőföld földrajzának bemutatásában), a környezeti nevelésében (globális környezeti problémák bemutatásában)

2018. szeptember 10., hétfő 08:33

Versenynaptár 2018/2019

Az alábbi naptárban megtalálja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink