Az MFT éves közgyűlése a Magyar Földrajzi Napok keretében

mft vandorgy21godollo

Regisztráció a közgyűlésre: https://forms.gle/G2LH2V8AJqxNZKsN6

2016. augusztus 31., szerda 18:16

Versenynaptár 2016/2017

Az alábbi naptárban megtalálja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.

2016. április 21., csütörtök 08:10

Végveszélyben a Földrajz a (köz)oktatásban!

Megkérdőjelezhetetlen tény, hogy az általános műveltség fogalmába a földrajzi alapműveltség is beletartozik. Napjainkban a földrajz már nem pusztán a földrajzi névanyag és a legalapvetőbb természeti, gazdasági és társadalmi ok-okozati összefüggések közvetítője, hanem a globális és lokális környezeti problémák és azok lehetséges megoldásait bemutató közismereti tantárgy. Ahhoz, hogy a jövő nemzedéke megérthesse a körülötte zajló természeti, társadalmi folyamatokat, ismerje a környezeti problémák okait és következményeit, ahhoz hogy az utánunk jövő generációk számára ne csak üres frázis legyen a fenntartható fejlődés fogalma, földrajzi ismeretekre és gondolkodásra van szükség. Ezeket az ismereteket kizárólag a földrajz tantárgy képes komplex módon közvetíteni a középiskolás korosztály számára.

2016. április 06., szerda 10:45

Segítsen a Társaság megújulásában!

Kérjük, járuljon hozzá Társaságunk megújulásához az alábbi kérdőív kitöltésével!

Köszönjük segítségét!

 foldrajzi kozlemenyek 2016 140 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Eszenyi Orsolya: A kulturtáj értelmezésének változása a kulturföldrajzban / The changing approach to cultural landscape in cultural geography

001

Pete Márton:  A mai nemzetállami területek kialakulásának sajátosságai Kelet-Közép Európában / Regionally specific characterising features of the emergence of modern nation-state territories in Central-Eastern Europe

013

Bottlik Zsolt – Kőszegi Margit – Telbisz Tam ás – Mari László – Imecs Zoltán: Mócvidék – táji adottságok és életmód egy átalakuló világban / Țara Moților – landscape assets and lifestyles in a changing world

026

Somogyi Bence – Michalkó Gábor: A regisztrált láthatatlanok: Az időskorúak vasúti utazási magatartásának vizsgálata Magyarországon / Registered invisible tourists: Investigation of rail travel behaviour of senior travellers in Hungary

041

Bende Csaba – Nagy Gyula: Közösségi kertek Szegeden – Empirikus vizsgálatok és esettanulmányok / Community gardens in Szeged – Empirical investigations and case studies

055
Szemle

A földrajztudomány és Herman Ottó / The geography and Ottó Herman – Hevesi Attila

073
Krónika

Ilyés Zoltán (1968–2015) – Szarka László – Tátrai Patrik

086

Szegedi Nándor (1940–2016) – Szabó Pál

087

Veress Márton 70 éves – Zentai Zoltán

088
Irodalom

Tamáska Máté: Kassa-vidék települ.sk.pei – Kavecsánszki Máté

090

Al Gore: A jövő – A globális változás hat mozgatórugója – Papp-Váry Árpád

093
 foldrajzi kozlemenyek 2015 139 evf 4 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Sáfián Fanni – Munkácsy Béla: A decentralizált energiarendszer és a közösségi energiatermelés lehetőségei a településfejlesztésben Magyarországon / The opportunities of decentralized energy systems and community energy production in settlement development in Hungary

257

Havas Márton – Hrenkó Izsák: Északnyugat-magyarország alkalmassága szélerőművek és sűrített levegős energiatároló telepítésére / The potential of Northwest Hungary for wind turbine and compressed air energy storage installation

273

Kiss Kornélia: Boldog boldogtalanok: életminőség a Balkán országokban / Happy unhappy people: quality of life in the Balkans

288

Kádár Anett – Farsang Andrea – Ábrahám Eszter: Tudományos-fantasztikus filmek hatása a középiskolás tanulók földrajzi ismeretrendszerére / The impact of science-fiction films on the geographical knowledge of students

302

Bán Attila: Telemedicina és földrajz: egy innovatív egészségügyi ellátási forma és a földrajzi egyenlőtlenségek / Geography and telemedicine: an innovative form of health care service and geographical inequalities

318
Szemle

Geográfusok a munkaerő-piacon – egy kerekasztal-beszélgetés második felvonása – Tésits Róbert – Alpek B. Levent e – Pálfi Andrea

329
Krónika

Megalakult az MTA Történeti Földrajzi Albizottsága – Nagy Miklós Mihály

335

Károssy Csaba 70 éves – Puskás János

336

Süli-Zakar István 70 éves – Csüllög Gábor

337

Kárpáti Imréné született Dévai Sarolta (1923-2015) – Mari László

338

Zombai Pál (1922-2015) – Kisari Balla György

339
Irodalom

Csapó Tamás – Lenner Tibor: Budapest településmorfológiája – Becsei József

340
 foldrajzi kozlemenyek 2015 139 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Schweitzer Ferenc – Fábián Szabolcs Ákos – Varga Gábor – Sipos György – Kovács IstvánPéter: A periglaciális talajfagy-jelenségek kutatása Pécsi Márton nyomán / Study of periglacialfrozen ground phenomena following Márton Pécsi

157
Farkas Máté Bence: A harmadik világ koncepciójának értelmezése és ellentmondásai/ Explanation and controversies of the concept of third world 172
Sági Zsolt: Az Európai Unió kohéziós és regionális politikája a magyar nemzetpolitikaszemszögéből / European cohesion and regional policy from a national political point of view 183
Baji Péter: Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában / The extension of new economyin the inner city of Budapest 196
Koltai Zoltán: Településtípusok lakóhelyi vonzerőinek értékelése / Evaluation of local attractionfactors in different settlement types 213
Kisebb tanulmányok
Boros László: A természetföldrajzi tényezők szerepe Tokaj-Hegyalja szőlő- és bortermelésénekalakulásában / The role of geographical features in viniculture and wine productionof Tokaj-Hegyalja Region 227
Társasági élet

Főtitkári jelentés – Mari László

233

A Felügyelőbizottság jelentése – Tiner Tibor

235

Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 68. Vándorgyűléséről és 139. Közgyűléséről – Kozma Gábor

236

Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 139. Közgyűlésén

238

Jubileumi születésnapok

239
2015. november 20., péntek 15:51

Kövesd a kutatókat versenykiírás 2016

kovesd a kutatokatA Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány országos vetélkedőt hirdet általános- és középiskolás diákok számára. A versenyre jelentkezhet bármely magyarországi és határon túli általános iskola 7-8. osztályos és középiskolai kétfős csapata.

2015. november 18., szerda 17:42

Tájékoztató a könyvtárrevízióról

konyvtarA Magyar Földrajzi Társaság 2015. november 5-én megtartott Választmányi Ülése többek között tárgyalta a Társaság könyvtárának aktuális ügyeit. Alábbiakban az Elnökség az MFT Tagságát szeretné tájékoztatni a könyvtárrevízió aktuális fejleményeiről és egyúttal annak zárva tartásáról 2015. november 15-től.

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink