Az MFT éves közgyűlése a Magyar Földrajzi Napok keretében

mft vandorgy21godollo

Regisztráció a közgyűlésre: https://forms.gle/G2LH2V8AJqxNZKsN6

Az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Földrajzi tudásszerzés tevékenykedtető módszerekkel akkreditált szakmódszertani továbbképzést indít földrajztanárok, mentor- és vezetőtanárok, szakértők, szaktanácsadók számára.

Az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Földrajzi tudásszerzés tevékenykedtető módszerekkel akkreditált szakmódszertani továbbképzést indít földrajztanárok, mentor- és vezetőtanárok, szakértők, szaktanácsadók számára.

2017. április 20., csütörtök 11:25

Földrajztanárok véleményét és javaslatait várjuk!

A Magyar Földrajzi Társaság egy olyan nagy múltú szakmai szervezet, mely mindig fontosnak feladatának tartotta a földrajzoktatás ügyének szakmai képviseletét.

Határozott meggyőződésünk, hogy tantárgyunk presztízsének növelése érdekében a földrajz tananyagban alapvető tartalmi változtatásokra van szükség. Mintegy „elébe menve” a várható tantervi (NAT illetve kerettanterv) változásoknak, ezúttal szeretnénk megkérdezni valamennyi közoktatásban dolgozó földrajz szakos kollégát arról, hogy mit és hogyan kellene változtatni az érvényben lévő 9-10. osztályos gimnáziumi földrajz kerettanterven.

2017. április 5-én az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken a zsűri bírálta az idei ICA Térképrajzversenyre beérkezett munkákat és hat db. térképrajzot választott ki, hogy Magyarországot képviseljék a július 2. és 7. között megtartandó nemzetközi döntőben és kiállításon Washington DC-ben (Egyesült Államok), a 28. Nemzetközi Térképészeti Konferencia keretében.

Ezen kívül a zsűri még nyolc munkának országos díjat is adott.

2017. április 12., szerda 12:06

Vándorgyűlés 2017

Az idei, sorrendben 70. Vándorgyűlésünket a Soproni Széchenyi István Gimnázium meghívására Sopronban rendezzük meg a Magyar Földrajzi Napok keretében 2017. augusztus 25-27. között.
Jelentkezni a honlapunkon található jelentkezési lap kitöltésével, illetve a Földgömb májusi számával kiküldésre kerülő jelentkezési lap elküldésével, valamint a részvételi díj befizetésével lehet, melynek határideje: 2017. június 10.

2017. augusztus 25-én kerül megrendezésre a rendezvényhez kapcsolódó Geopolitikai Konferencia, melyre a konferencia honlapján jelentkezhetnek.

A KONFERENCIA PLENÁRIS ELŐADÁSAIN A VÁNDORGYŰLÉS JELENTKEZŐI INGYENESEN VEHETNEK RÉSZT!

 foldrajzi kozlemenyek 2017 141 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Tematikus értekezések / Thematic studies

Farsang Andrea – Bartus Máté – Barta Károly – Szatmári József: Szerkezetes talajok deflációérzékenységének és talajtani tulajdonságainak összefüggései: terepi szélcsatorna kísérletek eredményei dél-alföldi csernozjom talajokon / Connection between wind erosion vulnerability and soil properties of aggregated soils: results of portable wind tunnel experiments on chernozems of the southern parts of the Great Hungarian Plain

001

Kovács Ferenc – van Leeuwen Boudewijn – Ladányi Zsuzsanna – Rakonczai János – Gulácsi András: Regionális léptékű aszálymonitoringot támogató vegetáció- és talajnedvesség értékelés modis adatok alapján / Vegetation and soil moisture assessments based on modis data to support regional drought monitoring

014

Szilassi Péter – Tobak Zalán – van Leeuwen Boudewijn – Szatmári József – Kitka Dorottya: A szárazodással kapcsolatos földrajzi tényezők és egy özönnövény terjedése közti kapcsolat vizsgálata a Dél-Alföldi Régió területén / Investigation of the drought related geographical background of an invasive plant species spreading in south Hungary

030

Nagy Judit – Fiala Károly – Blanka Viktória – Sipos György – Kiss Tímea: Hullámtéri feltöltődés mértéke és árvizek közötti kapcsolat az Alsó-Tiszán / Connection between floodplain aggradation and floods on the lower Tisza, Hungary

044

Mezősi Gábor – B ata Teodóra – B lanka Viktória – L adányi Zsuzsanna: A klímaváltozás hatása a környezeti veszélyekre az Alföldön / Potential impacts of climate change on environmental hazards in the Great Hungarian Plain

060

Liska Csilla Mariann – Mucsi László – Henits László: Hosszútávú felszínborítás-változások vizsgálata Csongrád megyében idősoros adatok felhasználásával, random forest módszerrel / Estimation of long-term land cover changesin csongrad county using time series data and random forest classifier

071
Krónika

Emlékkő és emléktábla Cholnoky Jenő tiszteletére – Rybár Olivér

085

Lóki József 70 éves – Szabó Szilárd

087
Irodalom

Plihál Katalin: Nyomtatott magyar föld- és éggömbök 1840–1990 – Klinghammer István

089

Dávid Beáta – Barna Ildikó – Bóna Veronika – Hegedűs Réka – Izsák Éva: A rendszerváltás családtörténetei – Huszonöt év Budapest árnyékában – Halász Levente

091

Nagy Egon: A román-magyar határrégió és határ menti együttműködések a Kárpátok Eurorégióban – Lakatos Artur

093

Szilassi Péter: Etiópia geográfus szemmel – Ami a bulvárhírekből kimaradt – Hor váth Gergely – Karancsi Zoltán

095

 

A Magyarhoni Földtani Társulat a magyar földtudományi szakemberek újabb világtalálkozójára hívja Önöket, amelyet 2017. augusztus 16–20. között Pécsett rendeznek meg.

Téma: „Bányászat és környezet - harmóniában”

 foldrajzi kozlemenyek 2016 140 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Tematikus értekezések / Thematic studies

Kőszegi Margit: Kis népek nacionalizmusa az európai posztszovjet térségben: a krími tatárok és gagauzok / Nationalism of the small nations in the European Post-Soviet space: the Crimean Tatars and Gagauz

285

Pete Márton: Határképző identitások, identitásképző határok a posztszovjet Kelet-Európában / Border-constructing identities, identity-constructing borders in the Post-Soviet Eastern Europe

296

Bottlik Zsolt: A belarusz lakosság nyelvhasználatának etnikai földrajzi vizsgálata / Ethnic geographical investigation on the language use of Belarus population

312

Csintalan Lilian – Erőss Ágnes: A nemlét három árnyalata: a Kaukázus el nem ismert államainak kialakulása és kilátásai / Three shades of non-existence: different development paths and perspectives of unrecognized states in the Caucasus

328
Egyéb tanulmányok / Other studies

Ginelli Zoltán: Az amerikai regionális földrajz kanonizálásának tudományföldrajzi körülményei a két világháború között / The canonization of interwar american regional geography from a geography of scientific knowledge perspective

346
Hilbert Bálint: Ausztria és Magyarország migrációs kapcsolata a dualizmus idején (1870–1910) / Migration relations between Austria and Hungary during the era of dualism (1870–1910) 362

Bakucz Márta – Köbli Ádám – Hajnal Klára: A gyógy- és termálturizmus versenyképessége néhány közép-európai régióban / Competitiveness of spa tourism in Central European regions

376
Krónika

Barta Györgyi 70 éves – Kukely György

395

László Mária 70 éves – Pirisi Gábor – Trócsányi András

396

Pozder Péter 70 éves – Pajtókné Tari Ilona – Patkós Csaba

397

Lovász György (1931–2016) – Lóczy Dénes

398
Irodalom

Győri Róbert – Steven Jobbitt (szerk.): Fodor Ferenc önéletírásai – Probáld Ferenc

399

Szilágyi F. – Pénzes J. (szerk.): Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében – Balizs Dániel

400

Dusek Tamás – Kotosz Balázs: Területi statisztika – Vida György

402

 

2016. november 18., péntek 23:49

2017-es ICA térképrajz-verseny

2017-ben újra rendezésre kerül Magyarországon a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) által megszervezett ICA térképrajz-verseny. Ez alkalommal külön jelentősége van a versenynek, mivel a Térképek Nemzetközi Éve alkalmából kerül megrendezésre.

 foldrajzi kozlemenyek 2016 140 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Nagy Gábor – Ronczyk Levente – Czigány Szabolcs: Numerikus modellezés lehetőségei az Orfűi-tórendszer példáján / Numerical modeling possibility in case of lack of data the example of the Orfű lake system

189

Berényi B. Eszter: Dzsentrifikációkutatás a poszt-szocialista városokban – merre tovább?/ Gentrification research in the post-socialist cities – where next?

204

Kondor Attila: Helyi konfliktusok Budapest szuburbán zónájában / Local conflicts in the suburban zone of Budapest

216

Kovács András – Sikos T. Tamás: A vasárnapi zárvatartás hatása a fogyasztói magatartásra Magyarországon / Effects of sunday closure on shopping behavior in Hungary

229

M. Császár Zsuzsa – Wusching Á. Tamás: A felsőoktatás nemzetköziesedésének hatása az egyetemvárosok fejlődésére egy pécsi esettanulmány tükrében / Effect of the internationalisation of higher education on the development of university towns – A case study from Pécs

245

Balázs Brigitta – Farsang Andrea: A szegedi középiskolások országhatár-képzete Magyarország délkeleti határáról / Mental map of high school students in Szeged about the south-eastern border of Hungary

258
Társasági élet

Főtitkári jelentés – Mari László

271

A Felügyelőbizottság jelentése – Tiner Tibor

274
Krónika

Bernát Tivadar 90 éves – Korompai Attila – Kulcsár Dezső

275

Martonné Erdős Katalin 70 éves – Benkhard Borbála – Vasvári Mária

275

Papp Sándor 70 éves – Gábris Gyula

276

Állami kitüntetések

276
Irodalom

Kubassek János: A Szahara bűvöletében – Az „Angol beteg” igaz története. Almásy László hiteles életrajza – Szabó József

277

Probáld Ferenc: Válogatott tanulmányok a földrajzról – Karácsonyi Dávid

278

Varjú Viktor: Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés – Farkas Jenő Zsolt

282

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink