Az MFT éves közgyűlése a Magyar Földrajzi Napok keretében

mft vandorgy21godollo

Regisztráció a közgyűlésre: https://forms.gle/G2LH2V8AJqxNZKsN6

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Szabó Judit – Jakab Gergely: Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben / Spatial distribution of gullies in function of slope angle and aspect in the Medves and Völgység microregions 333
Gulyás László: Elképzelések a dualista Magyarország térszerkezetéről, különös tekintettel a regionalizmusra / Concecpts of spatial-system of dualist Hungary, particularly regionalism 344
Blahó János: Oktatásföldrajzi vizsgálódások a rendszerváltozástól napjainkig / Educational geography analysis from the transition period to the present day 364
Tenk András: Turizmusorientált természetvédelmi fejlesztések budapesti mintaterületeken / Tourism oriented nature protection projects in Budapest model areas 375
Steven Jobbitt: Emlék Szatmárról – emlék Fodor Ferencről. Az emlékezés és az identitás földrajza Fodor Ferenc: „Szatmár földje, Szatmár népe, Szatmár élete” című művében / Memories of Szatmár – Memories of Ferenc Fodor 385
Szemle
A Nemzetközi Földrajzi Unió állásfoglalásai a földrajztanárképzéssel kapcsolatban 399
Naperőmű Újszilváson – Dusek László 401
Társasági élet
Főtitkári jelentés – Michalkó Gábor 403
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2012. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről – Ütőné Visi Judit 407
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 66. Vándorgyűléséről és a 137. Közgyűlésről – Dorogi Lászlóné Terjéki Éva 408
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 66. Vándorgyűlését követő külföldi tanulmányútról – Dorogi Lászlóné Terjéki Éva 412
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 137. Közgyűlésén 420
Krónika
„Geography and Nation Building in Central and East Central Europe” nemzetközi konferencia az ELTE Eötvös József Collegiumban – Tolnai Gábor 423
Természetföldrajzosok találkozója – Horváth Gergely – Kovács István Péter 425
Kerényi Attila 70 éves – Fazekas István – Szabó György 427
Földrajztanárok kitüntetése 428
Irodalom
Kiss Éva (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban – Rétvári László – Vidéki Imre 431
Tóth Géza: Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban – Tiner Tibor 432
Gyuris Ferenc: The Political Discourse of Spatial Disparities. Geographical Inequalities Between Science and Propaganda – Probáld Ferenc 433
Sikos T. Tamás (szerk.): A válság hatása a kiskereskedelemre – Bogárdi Tünde 434
Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Előszó – Kis Éva – Schweitzer Ferenc – Gábris Gyula 221
Pécsi Márton életpályája (1923–2003) – Kis Éva 222
Értekezések / Studies
Csorba Péter – Kerényi Attila: Érintkezési pontok Pécsi Márton életműve és a tájkutatás között / Point of contacts between life-work of Márton Pécsi and the landscape research 225
Kertész Ádám: Táj és környezetkutatás Pécsi Márton munkásságában / Landscape and environmental research activities of Márton Pécsi 233
Gábris Gyula: A folyóvízi teraszok hazai kutatásának rövid áttekintése – A teraszok kialakulásának és korbeosztásának új magyarázata / Short revue of the hungarian investigations on fluvial terraces and new explication of the formation and time scale of the river terraces 240
Lovász György: A jelenkori tektonika hatása a Duna, a Tisza és a Dráva hidrológiai folyamataira / The impact of holocene tectonics on hydrological processes on the Danube, Tisza and Drava rivers 248
Bognár András – Kis Éva – Schweitzer Ferenc: Susak-sziget felszínformálódása / Landscape evolution of Susak island 257
Kiss Tímea – Sümeghy Borbála – Hernesz Péter – Sipos György – Mezősi Gábor: Az Alsó-Tisza menti ártér és a Maros hordalékkúp késő-pleisztocén és holocén fejlődéstörténete / Late Pleistocene and Holocene evolution of the Lower Tisza floodplain and the Maros alluvial fan 269
Nagy Balázs – Deák Márton – Viczián István – Jámbor Zsófia – Rupnik László: A jó időben a jó helyen: Duna-menti ártérfejlődés és a római kori Brigetio / In good time, good place: floodplain evolution along the Danube and the roman Brigetio 278
Lóczy Dénes: Mezőgazdasági környezetminősítés folyami ártéren helyreállítási céllal / Agricultural land evaluation in a river floodplain for rehabilitation 287
Hevesi Attila: Valamit a Csernely-patak (Upponyi-hegység) átöröklött völgyéről / Something about the epigenetic valley of Csernely creek (Uppony mountains) 295
Horváth Erzsébet – Novothny Ágnes – Barta Gabriella: A süttői lösz-paleotalaj sorozat komplex vizsgálata / Complex investigation of the Süttő loess-paleosol sequence 302
Bradák Balázs – Kiss Klaudia – Barta Gabriella – Varga György – Szeberényi József – Novothny Ágnes – Szalai Zoltán – Mészáros Erzsébet – Markó András: Lokális talajváltozatok a verőcei téglagyár környezetében – a Pécsi-féle löszrétegtan nyitott kérdései / Local variants of paleosols in the brick-yard of Verőce – questions of Pécsi’s loess-stratigraphy 312
Krónika
100 éve született Láng Sándor – Gábris Gyula – Horváth Gergely 323
Alföldi László 85 éves – Schweitzer Ferenc 326
Kitüntetés 327
Irodalom
Dövényi Zoltán (főszerk.): A Kárpát-medence földrajza – Kiss Éva 329
2013. november 18., hétfő 15:42

Kövesd a kutatókat versenykiírás 2014

ojos versenyA Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány országos vetélkedőt hirdet általános- és középiskolás diákok számára. A versenyre jelentkezhet bármely magyarországi és határon túli általános- és középiskola kétfős csapata.

2013. október 13., vasárnap 21:56

Hungeo versenyfelhívás 2013/2014

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (PTE FI), a Magyar Földrajzi Társaság (MFT), a Modern Geográfus Alapítvány (MGA) a 2013/2014. tanévre meghirdeti az Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt (Hungarian Geographical Contest). A rendezvény feletti szakmai felügyeletet a fenti szervezetek látják el; ők delegálnak tagokat a zsűribe is.

2013. október 13., vasárnap 20:34

Versenynaptár 2015/2016

Az alábbi naptárban megtalálhatja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.

2013. október 02., szerda 14:12

Meghívó

A Magyar Földrajzi Társaság 2013. november 16-17-ére két napos tanulmányutat szervez Rév-Komáromba, Bertalanffi Pál, az első önálló magyar nyelvű földrajzkönyv (1757) szerzője halálának 250. évfordulója alkalmából.

2013. október 02., szerda 13:18

Meghívó

2013. október 31. csütörtök, 11:00
A Magyar Földrajzi Társaság rendezvénye
A Magyar Földrajzi Társaság 2013. évi III. rendes választmányi ülése
Napirend:
1. Tájékoztató az idei köz- és vándorgyűlésről
2. A jövő évi vándorgyűlés előkészítése
3. Egyebek
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet I. emeleti Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
2013. október 02., szerda 11:48

Teleki Pál versenykiírás 2014

A Magyar Természettudományi Társulat ismét meghirdeti a Teleki Pál Országos Földrajz–Földtan Versenyt, melynek feltételeit sikeresen megteremtette, szervezését megkezdte. A verseny szellemét és a hagyományokat követve az alábbiak szerint tájékoztatunk a feltételekről és körülményekről.

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink