Az MFT éves közgyűlése a Magyar Földrajzi Napok keretében

mft vandorgy21godollo

Regisztráció a közgyűlésre: https://forms.gle/G2LH2V8AJqxNZKsN6

Adminisztráció

Postacím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Email: info[kukac]foldrajzitarsasag[pont]hu

Az új civil törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) tartalmazza a civil szervezetek gazdálkodására, könyvvezetésére és beszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályozást.

A jogszabály - többek között - a beszámoló közzétételével kapcsolatban is új szabályokat állapít meg az elkészített beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban.

A Magyar Földrajzi Társaság minden évben eleget tesz a törvényben előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségeinek.

A törvény vonatkozó rendelkezései a következők:

"30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni."

Kedves Jelentkező!

Várjuk a Magyar Földrajzi Társaság tagjainak sorába! Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti szándékát, hogy szeretne csatlakozni a MFT tagja közé. A tagsággal járó jogokat és kedvezményeket az Alapszabályban rögzítettük, melyet honlapunkon olvashat el.

Várjuk sorainkba az általános iskolai és gimnáziumi, valamint szakgimnáziumi földrajztanárokat, a tantárgyat tanító nem szakos végzettségű környezet- és természetismeret tanárokat, egyetemi hallgatókat is. Kérjük akkor is jelentkezzen hírlevelünkre, ha a Magyar Földrajzi Társaság tagjává is szeretne válni!

TOVÁBB A JELENTKEZÉSI LAPHOZ A

Magyar Földrajzi Társaság tagságára

Földrajztanári Szakosztály hírlevelére

A 145 éve alapított Magyar Földrajzi Társaság egyike Európa legrégebbi tudományos társaságainak. Társaságunk célja a földrajz- és a többi földtudomány népszerűsítése mellett a földrajzoktatás színvonalának, a köznevelésben elfoglalt helyének javítása.
E célok eléréséhez szükség van az Ön aktivitására, hatékony közreműködésére, támogatására.

Kérjük az Ön közreműködését, ha

 • fontos Önnek, hogy a földrajzoktatás és a földrajztudomány ügyét a Magyar Földrajzi
  Társaság hatékonyabban tudja képviselni;
 • szeretne tagja lenni a földrajztanárok, földrajztudósok, geográfusok 600 fős
  közösségnek;
 • szeretné földrajzoktatással kapcsolatos véleményét, tapasztalatait elmondani,
  megosztani másokkal;
 • szeretne rendszeresen hírlevélben tájékozódni a Magyar Földrajzi Társaság előadásairól,
  programjairól, tanártovábbképzéseiről, tanári fórumairól;
 • szeretné illetménylapként kézhez kapni a Földgömb magazint és a Földrajzi
  Közleményeket;
 • szeretne részesülni a Magyar Földrajzi Társaság tagjait illető kedvezményekben,
  díjakban (amelyeknek a körét a jövőben folyamatosan bővíteni szeretnénk);
 • szeretne részt venni a Magyar Földrajzi Társaság szakosztályainak munkájában,
  intéző szerveinek megválasztásában, illetve munkájában.

VÁRJUK TAGJAINK SORÁBA!

Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti szándékát, hogy szeretne csatlakozni a Magyar Földrajzi Társaság tagja közé. A tagsággal járó jogokat és kedvezményeket az Alapszabályban rögzítettük, melyet honlapunkon olvashat el.

Az éves tagsági díj:

Rendes tag: 10 000 Ft

Diák (nappali tagozatos diákigazolvánnyal)

és nyugdíjas tag: 8500 Ft

A tagsági díj tartalmazza a Földrajzi Közlemények folyóirat, A Földgömb magazin, mint tagilletmény, valamint a kéthavonta megjelenő programfüzet magyarországi kézbesítését. Amennyiben külföldre kéri a kézbesítést, kérjük vegye fel a kapcsolatot az info[kukac]foldrajzitarsasag[pont]hu emailcímen.

A tagság létrejöttét követően válik jogosulttá a kiadványokra. A tagság adott naptári évre vonatkozik, visszamenőleg nem tudjuk pótolni a már megjelent lapokat! Tagfelvételre csak a tagdíj befizetését követően kerül sor.

A Magyar Földrajzi Társaság szeretné óvni környezetünket, és egyúttal a költségeit is csökkenteni azáltal, hogy feleslegesen nem nyomtat a kiadványaiból. Ezzel egyidőben kiemelt hangsúlyt fektet a világháló nyújtotta lehetőségek fejlesztésére. Ezért amennyiben a Földrajzi Közleményeket illetve a Programfüzetet nyomtatásban kéri, azt a jelentkezési lapon jeleznie kell! Ellenkező esetben csak digitális formában (a Földrajzi Közleményeket pdf formátumban, a Programokat online) érheti el.

Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük, hogy a tagfelvétel elküldésével egyidőben utalja át számlánkra az idei évi tagdíjat.

Számlaszámunk: MKB - 10300002-10585823-49020014

Tovább a jelentkezési laphoz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név Magyar Földrajzi Társaság
Alapítás éve 1872
Jogi forma kiemelten közhasznú egyesület
Nyilvántartó szervezet Fővárosi Bíróság
Nyilvántartási szám 01-02-0000458
Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős
bírósági határozat száma, kelte
Pk. 60522/1989/2, 1989.10.26.
Célja szerinti besorolás oktatási tevékenység
Képviselői Csorba Péter, Dávid Lóránt
 
Székhely 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Postacím 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Telefon (06-1) 231-4040
Email info kukac foldrajzitarsasag.hu
 
Adószám 19007964-1-42
 
Számmlavezető bank MKB BANK Zrt., 1056 Budapest, Váci utca 38.
Bankszámlaszám 10300002-10585823-49020014
IBAN HU26 10300002 10585823 49020014
SWIFT(BIC) kód MKKB HU HB

A Magyar Földrajzi Társaság Tisztikara a 2017. augusztus 26-i közgyűlés után:

Elnök Csorba Péter egyetemi tanár
Debreceni Egyetem
2017
Alelnök Michalkó Gábor osztályvezető
MTA CSFK Földrajztudományi I.
2013, 2017
Alelnök Szilassi Péter egyetemi docens
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
2009, 2013, 2017
Főtitkár Dávid Lóránt egyetemi tanár
SZIE RGVI, ELTE TáTK
2017
Titkár Jeney László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem 2017
Felügyelőbizottsági elnök Ütőné Visi Judit tanár,
OKI főmunkatárs
2017
Felügyelőbizottsági tag Nemerkényi Zsombor MTA CSFK Földrajztudományi Intézet 2017
Felügyelőbizottsági tag Kereszty Péter   2017
1. oldal / 3

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink