Könyvtári katalógus

A könyvállomány jelenleg (részben duplumokkal) 440 polcfolyóméteren található meg. Fontos, és értékes része az állománynak az 1945 előtti anyag. Ezen belül találhatóak azok a régi könyvek (1680 és 1850 közötti kiadásúak), melyeket elkülönítve, zárt térben tárolunk.

Folyóirat-katalógus

A folyóirat-állomány volt az első, amely csere útján gyarapodott. 1873-tól őrizzük Társaságunk saját kiadványait (Földrajzi Közlemények, Abrégé de la Société Hongroise de Géographie), melyek cserealapul szolgáltak külföldi tudományos társaságok kiadványaival. Ezen kötetek állományunk legrégebbi folyóiratai.

Számos szakfolyóirat csak könyvtárunkban található meg Magyarországon. Ezek közül több olyan periodika, melyeknek korai, 19. századi évfolyamai az első kötetig visszamenően rendelkezésre állnak az olvasók és kutatók számára. Ilyen a híres Geographical Journal (GB), a Bulletin de Géographes Francais (FR), és az Izvesztyija Geograficseszkovo Obsesztva (RU). További értékes folyóirat a Bulletin du Comité de l’Afrique Francaise, The American Anthropologist, American Ethnology, Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums

Térképtári katalógus 

A térképállomány több tízezres nagyságrendű. Katonai felmérések, hidrológiai, demográfiai térképek, a legkorábbi Görög Demeter és Lipszky János által készített térképek ép, szép állapotban megőrzött példányait őrizzük.

Állományunk 1989-ben jelentős és értékes gyarapodást élt át. Ekkor a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára átengedte számunkra az 1949 óta zárolt térképgyűjteményét. Ez az anyag az Akadémia alapításától a II. világháború végéig gyarapodott, s az 1949-ben elrendelt titkosítás során teljesen zárt, érintetlen gyűjteménnyé vált. Eme gyűjtemény mintegy 1800 térképlapot tesz ki. Úgynevezett recenziós példányokként a könyvtár megkapta ekkor még a megjelenő földrajzi tankönyveket és tanári kézikönyveket is.

Kiemelt gyarapítónkként tartjuk számon a Kartográfiai Vállalatot, mely folyamatosan ellátta könyvtárunkat folyóiratokkal, könyvekkel és térképekkel.

Irattári katalógus

Az irattári anyag digitalizálása 2018 júniusában megkezdődött. Kutatóink az 1945 előtti irattári anyagot digitális úton is elérhetik.  A Magyar Földrajzi Társaság kéziratállománya, levelezése, levéltári anyaga, 1874-től datálható gyűjteményünkben. 1873-tól 1949-ig kereshetővé váltak levelezések, jelentések, s minden egyéb - nemzetközi szinten is fontos - dokumentum.

Irattárunk olyan egyedülálló levelezést és dokumentumokat őriz, amely több, tudománytörténeti szempontból kiemelkedő kutató és tudós kézírását bírja. Többek között a British Antarctic Expedition levelezése, Coburg Fülöp szász-coburg-góthai herceg, Ernest H. Shackleton, Roald Amundsen, Robert Falcon Scott, gróf krasznahorkai és csíkszentkirályi Andrássy Dénes, Tisza Kálmán, Roland Bonaparte herceg, valamint neves tudósaink, köztük Hunfalvy János, zsadányi és törökszentmiklósi Almásy László Ede, gróf Széchenyi Béla, Korányi Gyula, Hopp Ferenc, Déchy Mór, Thirring Gusztáv, Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő, Vámbéry Ármin, Kogutowicz Manó, Mocsáry Béláné Fáy Mária dokumentumai.

Tovább a kategóriában: « Bemutatkozás Kincseink »

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink