1700 előtt

1700–1800

Válogatás a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárának régi könyves hungarikumai és térképei közül

A következőkben – a teljesség igénye nélkül – néhány jelentős értéket kívánunk bemutatni állományunkból. Egy-egy régi könyv vagy térkép értékét gyakran nem kora, vagy állapota, hanem fellelhetősége, elérhetősége, illetve tudománytörténeti jelentősége adja. Fontos még megemlíteni, hogy a dokumentumanyag nem kizárólag a főbb európai nyelvekre szorítkozik. Megtalálható állományunkban a perzsa, japán, thai nyelvű kiadványok mellett Dél-Amerika népeinek földrajzára vonatkozó helyi kiadvány is.

Hidrológiai, tájépítészeti, tudománytörténeti, haditechnikai, természetföldrajzi és földtudományi köteteinken túl gyűjtőkörünkbe tartozik a szépirodalom felfedezésekre, a földet, neves kutatók életét bemutató részére vonatkozó kötetei, illetve az utazási irodalom is.

1700 előtt

Jelzet: A 93

Colligatum (2 mű egybekötve)

 

Passerone di Lantosca, Lodovico: Gvida Geografica overo compendiosa descrittione del globo terreno ... . Nova impressione. Lucca, Marescandoli. [?1680]

Marescandoli aktív 1680 és 1700 között.

Két mű egybekötve, 12o, pergamenkötés, elváló könyvgerinc. Beszerzés ideje ismeretlen. 10 Pengő áron. Szövegközi fametszetes ábrákkal.

Tárgyszavak: földrajz, kozmológia, földtörténet

Könyvészeti ritkaság (rariorum), Marescandoli (Lucca) kiadású példány nem ismert Magyarországon. A legtöbb példány olaszországi magángyűjteményekben található. 

 

1700–1800

 

Jelzet: B 300

Colligatum

Bél Mátyás: Compendium Hungariae geographicum, ad exemplar notitiae Hungariae novae historico geographicae. Pozsony és Kassa, Landerer János Mihály. 1779.

Két mű egybekötve.

A második mű címe: Compendiolum regnorum Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae Transilvaniae geographicum

2 térképpel. Papírkötés, 8o, korának megfelelő állapotban, tiszta, ép könyvtest.

Címlappal szemben rézmetszetes címelőzéklap, amely Zeller Sebestyén rajza alapján készült Mikoviny Sámuelről. Rézbe metszette: ism. 

Tárgyszavak: helytörténet, természeti földrajz, gazdaságföldrajz, helységnévtár, földrajzinévtár, regionális földrajz, Magyarország

A mű jelentősége, hogy az 1777-i, ill. az 1806-i Ratio Educationis tankönyvei közé tartozik. Magyarország földrajzának megyei tagolású könyve.

Bél Mátyás (1684-1749) latin nyelven adta közre megyénként rendezve a földrajzi és történelmi adatokat Magyarországról. Műve, a Notitia Hungariae novae historico-geograhica (Az új Magyarország történeti földrajzi leírása) megjelent kötetei 10 megye leírását tartalmazták, a többi anyag kéziratban maradt.  Bél műveiben megkezdte a kéziratban fennmaradt történelmi források nyomtatott közlését, s ezzel lefektette az alapját Magyarországon az államismereti és országleíró kutatásoknak.

A mű Bél 1735 és 1742 között készült, folio méretű, térképeket tartalmazó munkáját kísérő leírás későbbi kiadása. Történeti jelentősége, hogy Bél a neves térképésszel, Mikoviny Sámuellel dolgozott együtt. A jó térképek hiánya késztette Bélt arra, hogy vármegyék szerint megírt nagy földrajzi művéhez a megyék rézmetszetű térképeit csatolja. A térképeket Abraham Kaltschmidt augsburgi mérnökkari tiszt metszette rézbe. Kaltschmidt csakis Mikoviny térképeit és látképeit metszette rézbe.

Könyvészeti hungarikum: Petrik I. 216. Beszerzési éve ismeretlen, 10 Pengő értéken.

 

Egy korábbi kiadásban:

Jelzet: A 394

Colligatum

Bél Mátyás: Compendium Hungariae Geographicum ... . Pozsony, Landerer János Mihály. 1767.

Bőrkötés, 8o, korának megfelelő állapotban, tiszta, ép könyvtest. 1 t.fol. rézmetszetes térképpel.

Szennylap rectoján kézírásos bejegyzések:

Ex Libris Clris Guidi Novák 787

Ex Libris Pris Guidi Novák

Könyvészeti hungarikum: Petrik I. 216. Beszerzés éve: 1954. 5 Forint értéken.

Tovább a kategóriában: « Katalógusok Könyvesbolt »

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink