Az MFT éves közgyűlése a Magyar Földrajzi Napok keretében

mft vandorgy21godollo

Regisztráció a közgyűlésre: https://forms.gle/G2LH2V8AJqxNZKsN6

2013. október 02., szerda 11:25

OKTV versenykiírás 2013/2014

2013. október 02., szerda 11:03

Felhívás

Az MFT Oktatás-módszertani Szakosztálya folytatja az előző tanévben megkezdett előadássorozatot a 2013/14. tanévben a földrajzi kerettantervek eredményes megvalósítása érdekében.

2013. szeptember 30., hétfő 23:05

Beszámolók

Az új civil törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) tartalmazza a civil szervezetek gazdálkodására, könyvvezetésére és beszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályozást.

A jogszabály - többek között - a beszámoló közzétételével kapcsolatban is új szabályokat állapít meg az elkészített beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban.

A Magyar Földrajzi Társaság minden évben eleget tesz a törvényben előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségeinek.

A törvény vonatkozó rendelkezései a következők:

"30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni."

2013. szeptember 26., csütörtök 17:15

Földrajzi Közlemények - 2013 137. évf. 2. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Lóczy Dénes: Az árterek geomorfológiai osztályozásai a nemzetközi szakirodalomban / Geomorphological classifications of floodplains in the international literature 105
Szeberényi József – Schweitzer Ferenc – Fábián Szabolcs Ákos – Bal ogh János – Kis Éva – Varga György – Viczián István: Recens édesvízi mészkőképződés a Nacsagromi-patak (Szokolyai-medence, Börzsöny) völgyében / Travertine deposits in the valley of Nacsagromi stream (Szokolya basin, Börzsöny mountains) 121
Bottlik Zsolt: A lengyel etnikai törzsterület földrajzi vizsgálata / Geographical research of the Polish ethnic core territory 133
Irimiás Anna: A katonai emlékhelyek turisztikai potenciáljának vizsgálata Észak-Olaszországban / The analysis of the tourism potential of war heritage sites in North-Italy 153
Kátay Ákos – Szala i Katal in – Hinek Mátyás: A folyóvíz mint veszélyforrás, avagy az árvízi kockázat a hazai szálláshelykínálat és a belföldi turisták szemszögéből / Rivers as risk elements: flood risk assessment from the aspect of accommodation facilities and domestic tourists 164
Törzsök András – Gala mbos István: A kempingturizmus virágkora – adalékok a keszthelyi kempingturizmus történetéhez / The golden age of camping tourism – contributions to the history of camping tourism in Keszthely 182
Kisebb közlemények / Short papers
Seres Huszárik Erika : A komáromi hipermarketek versenye a fogyasztókért / Struggle for consumers between hypermarkets in Komárno  201
Krónika
Bérci Károly (1952–2012) – Schweitzer Ferenc – Tiner Tibor 209
Irodalom
Frisnyák Sándor: Tájhasználat és térszervezés. Történeti földrajzi tanulmányok. – Boros László 211
Gál András (szerk.): A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. – Boros László 212
Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés. – Gál Zoltán 214
Illés Sándor: Időskori nemzetközi migráció – magyar eset. – Irimiás Anna 217
Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata: a vasfüggöny története. – Kovály Katal in 218
2013. május 02., csütörtök 12:43

Földrajzi Közlemények - 2013 137. évf. 1. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Örökségeink – Michalkó Gábor 1
Értekezések / Studies
Veress Márton: A glaciális felszíntípusok karsztosodása / Karstification of glacial surface types 2
Rapkay Bence – Illés Sándor – Stárics Roland: A helyi gazdaságfejlesztés egyes gondolati előzményei és következményei / Contemplation on local economic development  28
Zsom Brigitta: A hazai információs társadalom fejlesztési dokumentumainak vizsgálati lehetőségei tartalomelemzési módszerekkel / Examining the documents of information society development in Hungary using content analysis 40
Jankó Ferenc: Elfeledett viták az alföldi erdősítés és vízrendezés éghajlati hatásairól / Forgotten debates about the climatic effects of the afforestration and water regulation in the Great Hungarian Plane 51
Irás Krisztina: A Magyar Királyság első térképi megjelenése 14. századi portolán térképeken / First representations of Hungary on 14th century portolan charts 64
Műhely
Kövesligethy Radó és az egyetemi földrajzoktatás – Gábris Gyula 75
Egy „elfeledett geográfus” el nem felejtett térképészeti munkájáról – Papp-váry Árpád 78
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalat 2012. június 30. napjától hatályos alapszabálya – Michalkó Gábor 81
Krónika
Beszámoló „A jóllét és a társadalmi haladás mérése” konferenciáról – Pomázi István 91
Kitüntetések
Tóth József (1940–2013) – Wilhelm Zoltán 96
Irodalom
Barta Károly – Tarnai Tamás (szerk): A Nyugat-Mecsek karsztja – Mari lászló 99
Velichko, A. A. (szerk.): Climates and landscapes of Northern Eurasia under conditions of global warming – Retrospective analysis and scenarios – Schweitzer Ferenc – Radvánszky Bertalan 99
Rechnitzer János – Smahó Melinda (szerk.): Járműipar és regionális versenyképesség – Molnár Ernő 101
2013. május 11.
fn logo small

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány,
A Földgömb magazin és a
Magyar Földrajzi Társaság
2013. május 11
-én a Millenáris D. csarnokában rendezi meg Felfedezők Napja címmel a
Kutatóexpedíciók Fesztiválkonferenciáját.

A rendezvény bemutatkozási lehetőséget biztosít a sikerrel lezajlott kutatóexpedíciók számára a széles közönség, lehetséges szponzorok, valamint a sajtó irányába.
A rendezvényen a pályázat keretében kiválasztott kutatóexpedíciók részvétele kiállítóként ingyenes. A rendezvényen egyúttal átadjuk az Év Expedíciós Felfedezője-díjat is. A díjazottat a pályázaton induló expedíciók vezetői közül választja ki a szakmai zsűri.

A pályázat teljes szövege és a pályázati adatlap megtekinthető és letölthető a Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány honlapján.

Millenáris D. csarnok – 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.
2013. január 30., szerda 19:24

Köszönjük 2012-es támogatásukat!

1%

 

Megérkezett folyószámlánkra a magánszemélyek által felajánlott 1%-os támogatás, melynek összege 2012-ben 579 725 Ft volt.
Ezúton is köszönjük Tagtársainknak, hogy támogatásukkal segítették működésünket!

Kérünk mindenkit, hogy a jövőben is éljen az 1%-os támogatás lehetőségével!

Adószámunk: 19007964-1-43

A Földrajzi Közlemények aktuális száma

 

Örömmel értesítjük minden kedves Tagtársunkat, hogy elkészült a Földrajzi Közlemények 136. évfolyamának 4. száma.

Ezzel egyidőben oldalunkon megtekintheti a tartalomjegyzéket, sőt akár le is töltheti a teljes kiadványt!

 

Bővebben

2013. március 21. csütörtök, 11:30
A Magyar Földrajzi Társaság rendezvénye
A Magyar Földrajzi Társaság 2013. évi I. rendes választmányi ülése
Napirend:
1. Tájékoztató az idei vándorgyűlés előkészületeiről
2. A Jelölőbizottság megválasztása
3. Egyebek
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet I. emeleti Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
2013. január 30., szerda 13:48

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

2013. március 21. csütörtök, 11:00
A Magyar Földrajzi Társaság rendezvénye
A Magyar Földrajzi Társaság rendkívüli közgyűlése
Napirend:
1. A Felügyelő Bizottság beszámolója
2. A Társaság 2012. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2013. évi
költségvetési tervezetének ismertetése és elfogadása.
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet I. emeleti Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink