Ismét értékes ajándékkal gyarapodott könyvtárunk

Dr. Nagy Miklós Mihály tagtársunknak köszönhetően több értékes és egyedülálló kiadvánnyal gyarapodott gyűjteményünk az alábbi témákban:

#katonaföldrajz #történetiföldrajz #politikaiföldrajz

Ezúttal is hálásan köszönjük a nemes adományt!

A kötetek közül szeretnénk egy egyedülálló kötetet is ismertetni Önökkel, figyelmükbe ajánlani:

  • balkanMAGYARORSZÁG AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN : TÉRKÉPEK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉSEL. Budapest, 2014. A Kárpátia Stúdió gondozásában megjelent atlasz szövegét írta, a térképeket tervezte Nagy Miklós Mihály, a térképeket Tamás László szerkesztette.
Hiánypótló atlaszt tarthat a kezében az olvasó. Az atlasz Magyarország Nagy Háborúban betöltött szerepét, részvételét új nézőpontból vizsgálja. Mára a magyarság emlékezetében az I. világháború eseményei, története jelentős mértékben feledésbe merült. Így kelt életre a legújabb külföldi és hazai kutatási eredményeket felhasználva ez a mű is, mely újjáéleszti a világháború eseménytörténetét bemutatva a korabeli Magyarországot és az Osztrák–Magyar Monarchiát. Egyértelművé teszi a mai magyarság számára, hogy az I. világháború nem ért véget 1918 őszén a Kárpát-medence területén, hanem az egyik legjelentősebb honvédő háborúval folytatódott.

A történeti földrajzi atlasz geográfiai szemléletmódjával, eszközrendszerével nyújtja annak a lehetőségét, hogy Magyarország történelmi fejlődéstörténetét 1867-től Trianonig egyetlen folyamatként ábrázolja. A mára nehezen elérhető kötet könyvtárunkban elérhető, tananyagként kiválóan alkalmazható, kritikai és magyarázó adataival mindannyiunk számára értékes és fontos olvasmány. A művet a szerző kifejezetten a széles olvasóközönségnek szánta, így számos kiegészítő adattal, folyamatleírással segíti a háború térbeliségének és eseménytörténetének megértését.

További 2 kötet ajánlóját szeretnénk megosztani Önökkel az adományok közül.

  • Nagy Miklós Mihály: KIS MAGYAR HADELMÉLET
A modern hadügy geográfiai és geopolitikai vonatkozásait tárgyaló hadelméleti kötetet tart kezében az olvasó. Könyvünk az első ilyen témájú vállalkozás a magyar hadtudomány történetében, átfogó képet ad korunk fegyveres erői és a földrajzi viszonyok szoros kapcsolatáról és annak megjelenési formáiról. A hadseregek életét teljesen átható geográfiai elemek mellett az olvasó részletesen tájékozódhat a katonaföldrajz szépirodalmi vonatkozásairól, az egyetemes katonai utazástörténetről, a politikai földrajz és a geopolitika hadtudományi kérdéseiről. Megismerkedhet a katonaföldrajz históriájával, a katonai földrajzi gondolkodás kultúrtörténetével, amelyeket együtt geostratégiának nevezünk.

A könyvben, amely elméleti folytatása a szerző két korábbi művének – Magyar hadiutazók, Boldog békeidők haditengerészei – az olvasó teljes, a mindennapi élet híradásai közötti eligazodást segítő összefoglaló képet kap a korunk fegyveres erőinek gondolkodását és működtetését meghatározó földrajzi vonatkozású jelenségekről (forrás: SZTE).

  • Nagy Miklós Mihály: VILÁGJÁRÓ MAGYAR KATONÁK

A téma kutatója, Nagy Miklós Mihály könyvében magyar világjáró katonákat mutat be kalandozó nagy költőnkön, Petőfi Sándoron át a Berlint megsarcoló Hadik Andrásig. A mű külön érdeme, hogy beszámol azon tájak – így a Balkán-félsziget és az Iszlám Világ – magyar hadiutazóiról, felidézi azokat a hajdani vidékeket, városokat, ahol ma is szolgálnak katonáink (honvedelem.hu).

Az adományt ezúttal is szeretettel köszönjük!

#katonaföldrajz #politikaiföldrajz #történetiföldrajz #nagyháború #hadtudomány #geopolitika

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink