Földrajzi Közlemények - 2011 135. évf. 3. szám

Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
GÁBRIS GYULA: A Zagyva-Tarna alföldi vízrendszerének kialakulása és fejlődése / Evolution of the Zagyva-Tarna river system on the Great Plain 205
SZŰCS JÁNOS–LÉNÁRT CSABA–BÍRÓ TIBOR: Az érdességi paraméter geoinformatikai alapú meghatározásának jelentősége a transzmissziós modellezésben / The significance of the determination of roughness length based on GIS in dispersion modelling 219
BERÉNYI ISTVÁN: A Jászság mint kultúrtáj / Jazygia as a cultural landscape 229
BATHÓ EDIT: Hagyományőrzés a Jászságban / Preserving traditions in Jazygia 237
SINKA RÓBERT: Információs társadalom városi és vidéki terekben – a Jászsági kistérség lehetőségei / Information society in urban and rural areas – perspectives for the Jazygia micro-region 249
KISS TÍMEA–HERNESZ PÉTER: Az Alsó-Tisza-vidék árterének geomorfológiai jellegzetességei és kora / Geomorphological characteristics and age of the lower Tisza floodplain, Hungary 261
FRISNYÁK SÁNDOR: A vízenergia használata a Kárpát-medencében a 11. századtól 1920-ig / Utilisation of hydropower in the Carpathian basin from the 11th century to 1920 275
TINER TIBOR: Az ipari parkok elérhetőségének szerepe a nemzetközi és a hazai szakirodalomban / Accessibility of industrial parks in the international and domestic literature 291
Szemle
A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában – KLINGHAMMER ISTVÁN 301
Társasági élet
Főtitkári jelentés – MICHALKÓ GÁBOR 305
A Magyar Földrajzi Társaság számviteli beszámolója a 2010. évről – KATONA JÓZSEFNÉ 309
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2010. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről – ÜTŐNÉ VISI JUDIT 310
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 64. Vándorgyűléséről és 135. Közgyűléséről – ERŐSS ÁGNES 311
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 64. Vándorgyűlését követő külföldi tanulmányútról – FABULA SZABOLCS–PÓCSI GABRIELLA–PAP ÁGI 313
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 135. Közgyűlésén 317
Krónika
Beszámoló az Amerikai Földrajzi Társaság (AAG) 2011. évi konferenciájáról – BOROS LAJOS 319
Bernát Tivadar 85 éves – KULCSÁR DEZSŐ 320
Kevei Ferencné Bárány Ilona 70 éves – MÉSZÁROS REZSŐ–UNGER JÁNOS 321
Klinghammer István 70 éves – ZENTAI LÁSZLÓ 322
Krajkó Gyula (1929–2011) – MÉSZÁROS REZSŐ 323
Pinczés Zoltán (1926–2011) búcsúztatása – CSORBA PÉTER 324
Pinczés Zoltán (1926–2011) – ILYÉS ZOLTÁN 325
Emlékezés Németh Istvánra (1911–1980) – FRISNYÁK SÁNDOR 327
Személyi kitüntetés 328
Irodalom
Kovács Zoltán (szerk.): Challenges of ageing in villages and cities: the Central European Experience – BOROS LAJOS 329
Major Miklós –Torkos Imre: Barangolás a Berettyó-felvidéken. Major Miklós: A Berettyó-felvidék időjárása – BOROS LÁSZLÓ 330
Frisnyák Sándor –Gál András (szerk.): A magyarországi Hernád-völgy – BOROS LÁSZLÓ 331
Mészáros Rezső és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói – SZŐKE VIKTÓRIA 332
Bjorn Lomborg: Cool it – Hidegvér! A szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez. – RÁCZ LAJOS 333

Partnereink